Training ouderen in eerstelijn

Gericht op het implementeren van functionele training bij (kwetsbare) ouderen in de eerstelijn om daarmee verbeteringen te realiseren in activiteiten van het dagelijks leven.

Doel
De cursus heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt de bestaande training van ouderen in de eerstelijn geëvalueerd, aangescherpt en gezamenlijk (door)ontwikkeld met behulp van actuele kennis en inzichten tot een vernieuwd product. Anderzijds wordt een businesscase gemaakt waarmee het vernieuwde product op de markt kan worden gebracht. De businesscase wordt toekomstbestendig gemaakt door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg te integreren in de businesscase. Het te bereiken resultaat is dat de oudere blijvend meer gaat bewegen.

Doelgroep
Deze training is het meest geschikt voor eerstelijnspraktijken fysio- en/of oefentherapie, maar kan ook op-maat worden verzorgd voor andere zorgprofessionals op het beweegdomein. Ook voor een netwerk van regionale praktijken of kennisnetwerken is deze training zeer geschikt.

Inhoud
TROIE wordt geplaatst binnen de huidige visie op gezondheid. Het concept ‘(functioneel) trainen’ van ouderen wordt belicht. TROIE wordt ingepast in een zelf te ontwikkelen businesscase. Uiteindelijk wordt een marketingstrategie bepaald waarmee TROIE door u in de markt gezet wordt. Uw eigen video-opnames vormen een belangrjke rode draad. Het is zowel lerend werken als werkend leren.

Invulling
Deze cursus bestaat vier bijeenkomsten van 3 ½ uur met een aantal huiswerkopdrachten en zelfstudie. De zelfstudie dient ter voorbereiding van de bijeenkomsten.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D ‘Training Ouderen In Eerstelijn’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

tno uitgeest

“Leuk om dit scholingstraject met zes eerstelijns fysiotherapiepraktijken van MSF-Midden Kennemerland omtrent functioneel trainen in de wijk met elkaar te doen. Leerzaam” – Anita Mooij, fysiotherapeut, Fysiotherapie Uitgeest


Referenties

Gericht op het implementeren van functionele training bij (kwetsbare) ouderen in de eerstelijn om daarmee verbeteringen te realiseren in activiteiten van het dagelijks leven.

Doel
De cursus heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt de bestaande training van ouderen in de eerstelijn geëvalueerd, aangescherpt en gezamenlijk (door)ontwikkeld met behulp van actuele kennis en inzichten tot een vernieuwd product. Anderzijds wordt een businesscase gemaakt waarmee het vernieuwde product op de markt kan worden gebracht. De businesscase wordt toekomstbestendig gemaakt door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg te integreren in de businesscase. Het te bereiken resultaat is dat de oudere blijvend meer gaat bewegen.

Doelgroep
Deze training is het meest geschikt voor eerstelijnspraktijken fysio- en/of oefentherapie, maar kan ook op-maat worden verzorgd voor andere zorgprofessionals op het beweegdomein. Ook voor een netwerk van regionale praktijken of kennisnetwerken is deze training zeer geschikt.

Inhoud
TROIE wordt geplaatst binnen de huidige visie op gezondheid. Het concept ‘(functioneel) trainen’ van ouderen wordt belicht. TROIE wordt ingepast in een zelf te ontwikkelen businesscase. Uiteindelijk wordt een marketingstrategie bepaald waarmee TROIE door u in de markt gezet wordt. Uw eigen video-opnames vormen een belangrjke rode draad. Het is zowel lerend werken als werkend leren.

Invulling
Deze cursus bestaat vier bijeenkomsten van 3 ½ uur met een aantal huiswerkopdrachten en zelfstudie. De zelfstudie dient ter voorbereiding van de bijeenkomsten.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D ‘Training Ouderen In Eerstelijn’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

tno uitgeest

“Leuk om dit scholingstraject met zes eerstelijns fysiotherapiepraktijken van MSF-Midden Kennemerland omtrent functioneel trainen in de wijk met elkaar te doen. Leerzaam” – Anita Mooij, fysiotherapeut, Fysiotherapie Uitgeest