SMART-doelen formuleren in de revalidatie

Gericht op het scherper leren formuleren van behandel-/revalidatiedoelstellingen door u en uw collega-teamleden.

De training ‘SMART-doelen formuleren in de revalidatie’ van VanP&D is uitermate geschikt om samen met uw collega teamleden op een scherpere manier uw behandel-/revalidatiedoelstellingen te formuleren. Van revalidatieteams, monodisciplinaire teams, multidisciplinaire teams wordt binnen de eigen organisatie steeds vaker verwacht dat transparante zorg geleverd wordt. Door eenduidige, concrete doelen te formuleren als team, gebaseerd op de hulpvraag van de patiënt/cliënt, wordt bij de evaluatie voor iedereen transparant of de geleverde zorg ook het beoogde resultaat opgeleverd heeft. Externe partijen, zoals zorgverzekeraars, verscherpen hun eisen op het gebied van verslaglegging in patiëntendossiers. SMART geformuleerde doelen helpen om de verslaglegging effectiever en efficiënter in te richten. Het voordeel van deze training is dat uw hele team op uw eigen locatie op eenduidige wijze wordt geschoold. Uiteraard wordt de training helemaal afgestemd op uw scholingswensen of leerbehoeften. Een door u zelf geformuleerde doelstelling wordt tijdens de training geoptimaliseerd en loopt als een rode draad door de training heen.

Doel
Het beter en scherper formuleren van (SMART) revalidatiedoelen en het koppelen van geschikte meetinstrumenten aan deze doelen. Hierbij worden diagnostiek en behandeling gelinkt aan het ICF-classificatiekader (International Classification of Functioning Disability and Health) en worden doelen, meetinstrumenten en ICF beter geïntegreerd in het dagelijks behandel-/revalidatiebeleid. Tijdens de training wordt op interactieve wijze in samenspraak met de aanwezige teamleden een aantal veel voorkomende doelstellingen zodanig te formuleren dat deze als ‘best practice’ kunnen dienen.

Doelgroep
De training wordt voor verschillende doelgroepen binnen de eerstelijnszorg, revalidatiezorg of verpleeghuiszorg verzorgd. Zowel voor volledige behandelteams, professionals uit dezelfde beroepsgroep als individuele zorgprofessionals.

Inhoud
In de training ‘SMART-doelen formuleren in de revalidatie’ wordt het belang van SMART-doelen benadrukt als uitgangspunt voor het (be)handelen. SMART geformuleerde doelen geven richting aan de verschillende professionele activiteiten binnen een team. De wijze waarop u de teamdoelen het meest SMART kunt formuleren is een belangrijk onderdeel van de training. Goed geformuleerde doelstellingen zijn beter te evalueren. U wordt bewust gemaakt van het verschil tussen mono-, multi- of interdisciplinair behandelen, revalideren c.q. samenwerken in uw team. U leert meetinstrumenten te koppelen aan uw SMART-doel. En de voor- en nadelen worden besproken van het standaardiseren van veel voorkomende behandeldoelen. Doelstellingen uit uw eigen casuïstiek worden tijdens de training beoordeeld en indien mogelijk verbeterd.

Invulling
De training wordt op één dag in twee dagdelen van 3½ uur aangeboden. De deelnemers participeren actief tijdens de bijeenkomst en worden door ‘opdrachten’ gestimuleerd scherpere en meer SMART doelstellingen te formuleren. De training kan ook uitgebreid worden met een tweede trainingsdag.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D de training ‘SMART-doelen formuleren in de revalidatie’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

logo-patyna   logo-heliomare  logo-oosterlengte     oca

“Wij hebben de scholing als heel fijn en nuttig ervaren. De scholing gaf veel inzicht. Het draagt zowel bij aan onze persoonlijke ontwikkeling als onze teamontwikkeling”  –  Vakgroep Maatschappelijk Werk, Heliomare, Wijk aan Zee 

 

 

“Wij vonden het een leuke, inspirerende dag over de (SMART)doelen en het gebruik van de USER. Ik hoor veel positieve reacties op de afdeling, zowel van de zorg als behandelaren” – Alice Vloet, teammanager GRZ en dagbehandeling a.i., Patyna, Bolsward


Referenties

Gericht op het scherper leren formuleren van behandel-/revalidatiedoelstellingen door u en uw collega-teamleden.

De training ‘SMART-doelen formuleren in de revalidatie’ van VanP&D is uitermate geschikt om samen met uw collega teamleden op een scherpere manier uw behandel-/revalidatiedoelstellingen te formuleren. Van revalidatieteams, monodisciplinaire teams, multidisciplinaire teams wordt binnen de eigen organisatie steeds vaker verwacht dat transparante zorg geleverd wordt. Door eenduidige, concrete doelen te formuleren als team, gebaseerd op de hulpvraag van de patiënt/cliënt, wordt bij de evaluatie voor iedereen transparant of de geleverde zorg ook het beoogde resultaat opgeleverd heeft. Externe partijen, zoals zorgverzekeraars, verscherpen hun eisen op het gebied van verslaglegging in patiëntendossiers. SMART geformuleerde doelen helpen om de verslaglegging effectiever en efficiënter in te richten. Het voordeel van deze training is dat uw hele team op uw eigen locatie op eenduidige wijze wordt geschoold. Uiteraard wordt de training helemaal afgestemd op uw scholingswensen of leerbehoeften. Een door u zelf geformuleerde doelstelling wordt tijdens de training geoptimaliseerd en loopt als een rode draad door de training heen.

Doel
Het beter en scherper formuleren van (SMART) revalidatiedoelen en het koppelen van geschikte meetinstrumenten aan deze doelen. Hierbij worden diagnostiek en behandeling gelinkt aan het ICF-classificatiekader (International Classification of Functioning Disability and Health) en worden doelen, meetinstrumenten en ICF beter geïntegreerd in het dagelijks behandel-/revalidatiebeleid. Tijdens de training wordt op interactieve wijze in samenspraak met de aanwezige teamleden een aantal veel voorkomende doelstellingen zodanig te formuleren dat deze als ‘best practice’ kunnen dienen.

Doelgroep
De training wordt voor verschillende doelgroepen binnen de eerstelijnszorg, revalidatiezorg of verpleeghuiszorg verzorgd. Zowel voor volledige behandelteams, professionals uit dezelfde beroepsgroep als individuele zorgprofessionals.

Inhoud
In de training ‘SMART-doelen formuleren in de revalidatie’ wordt het belang van SMART-doelen benadrukt als uitgangspunt voor het (be)handelen. SMART geformuleerde doelen geven richting aan de verschillende professionele activiteiten binnen een team. De wijze waarop u de teamdoelen het meest SMART kunt formuleren is een belangrijk onderdeel van de training. Goed geformuleerde doelstellingen zijn beter te evalueren. U wordt bewust gemaakt van het verschil tussen mono-, multi- of interdisciplinair behandelen, revalideren c.q. samenwerken in uw team. U leert meetinstrumenten te koppelen aan uw SMART-doel. En de voor- en nadelen worden besproken van het standaardiseren van veel voorkomende behandeldoelen. Doelstellingen uit uw eigen casuïstiek worden tijdens de training beoordeeld en indien mogelijk verbeterd.

Invulling
De training wordt op één dag in twee dagdelen van 3½ uur aangeboden. De deelnemers participeren actief tijdens de bijeenkomst en worden door ‘opdrachten’ gestimuleerd scherpere en meer SMART doelstellingen te formuleren. De training kan ook uitgebreid worden met een tweede trainingsdag.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D de training ‘SMART-doelen formuleren in de revalidatie’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

logo-patyna   logo-heliomare  logo-oosterlengte     oca

“Wij hebben de scholing als heel fijn en nuttig ervaren. De scholing gaf veel inzicht. Het draagt zowel bij aan onze persoonlijke ontwikkeling als onze teamontwikkeling”  –  Vakgroep Maatschappelijk Werk, Heliomare, Wijk aan Zee 

 

 

“Wij vonden het een leuke, inspirerende dag over de (SMART)doelen en het gebruik van de USER. Ik hoor veel positieve reacties op de afdeling, zowel van de zorg als behandelaren” – Alice Vloet, teammanager GRZ en dagbehandeling a.i., Patyna, Bolsward