Neurorevalidatie CVA: de nieuwste inzichten

De incompany-training ‘Neurorevalidatie CVA: de nieuwste inzichten’ is uitermate geschikt om samen met uw collega’s de nieuwste inzichten m.b.t. neurorevalidatie eigen te maken. Wetenschappelijke inzichten worden gecombineerd met praktische toepassingen. Uw hele team wordt op uw eigen locatie op eenduidige wijze geschoold. De training bevat interactieve werkvormen en wordt gekoppeld aan casuïstiek die u zelf mee neent.

Doel
Het realiseren van inhoudelijke afstemming en samenwerking binnen een behandelteam of met samenwerkende zorgprofessionals ten aanzien van het onderzoeken, behandelen en evalueren (neurorevalidatie) van patiënten met een CVA. De inhoudelijke verdieping en (mono- en interprofessionele) samenwerking wordt bevorderd door de deelnemende cursisten te stimuleren helder en goed onderbouwd de meerwaarde te laten verwoorden van Neurorevalidatie in de klinische en poliklinische zorg van patiënten met een CVA.

Doelgroep
De training wordt voor verschillende doelgroepen gegeven:
– Monoprofessioneel voor fysiotherapeuten of andere professionals
– Multiprofessioneel of interprofessioneel voor het paramedisch team (ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten) of het complete behandelteam met verpleging, paramedici, maatschappelijk werk, revalidatieartsen etc.

Inhoud
De incompany-training ‘Neurorevalidatie CVA’ is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek, op de meest actuele richtlijnen en op kennis, ervaring en inzicht(en) vanuit het ‘best-practice’ behandelen van patiënten met een CVA in Nederland. Veranderde inzichten m.b.t. het behandelen van patiënten met een CVA worden besproken, bijvoorbeeld Neurodevelopmental treatment (NDT) versus Neurorevalidatie, stoornisgericht versus activiteitengericht behandelen, etc. Ook het belang van prognostische determinanten tijdens de revalidatie en het gebruik van meetinstrumenten (klinimetrie) wordt toegelicht en toegepast. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de consequenties van meer uniform (be)handelen en meer samenwerken in het mono- en interprofessionele team.

Invulling
De incompany-training wordt in vier dagdelen aangeboden van elk 3 ½ uur. De eerste 3 dagdelen worden om de 2 à 3 weken gepland. Het vierde dagdeel na ongeveer 6 tot 8 weken. De deelnemers participeren actief tijdens de vier bijeenkomsten en worden door ‘opdrachten’ gestimuleerd de nieuwe inzichten te integreren en implementeren in hun dagelijkse handelingspraktijk. Uw eigen casuïstiek m.b.t. het revalideren van patienten met een CVA (beroerte) loopt als een rode draad door de training heen.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D de incompany-training ‘Neurorevalidatie CVA: de nieuwste inzichten’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

cze norschoten nah   jbz zuwe zorgcirkel wlzannevillesrz

Wij vonden de incompany-training Neurorevalidatie-CVA verhelderend, prikkelend en uitnodigend tot het kritisch kijken naar het eigen handelen” – Michelle Rentinck, Vakgroepcoördinator fysiotherapie, Zorgcentrum Careyn Maria Oord, Vinkeveen

 

Het was voor ons NAH-netwerk een zeer inspirerende cursus Neurorevalidatie. We zijn op een prikkelende, open manier aan het denken gezet over het behandelen van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel maar zeker ook het handelen als netwerk. We gaan met klinimetrische passen het nieuwe jaar tegemoet…zowel klant- als netwerkgericht!” – Maayke van Suijlekom, bestuurslid NAH FysioNetwerk Zuid-Oost Brabant

 

Het was goed om met fysiotherapeuten van de Stroke Service Breda te kijken of de huidige werkwijzen ‘stroken’ met de laatste inzichten in neurorevalidatie en fysiotherapie na CVA. Ook goed om bewust stil te staan bij ons eigen denken en handelen, te leren van feedback op ons handelen, maar ook feedback te durven geven op elkaar (handelen met voortdurend de ‘waarom-vraag’ in je achterhoofd” – Ronald Tichelaar, senior fysiotherapeut Amphia Ziekenhuis Breda & coördinator fysiotherapie Stroke Service Breda

 

“De incompany-training ‘Neurorevalidatie CVA’ is voor de oudere professionals een uitstekende gelegenheid om het NDT-denken om te zetten in evidence-based denken. En voor elke fysiotherapeut een kans om in korte tijd op de hoogte te raken van de belangrijkste actuele inzichten op dit gebied. Roland van Peppen is in staat om op respectvolle wijze in de rol van advocaat van de duivel te kruipen en cursisten explicieter te laten nadenken over hun handelen”– Henk Bosselaar, fysiotherapeut Medisch Centrum Alkmaar (SRZ-Noord-Holland)

 

“Ik kan de incompany-training Neurorevalidatie-CVA van VanP&D warm aanbevelen, mijn medewerkers vonden het leerzaam, inspirerend en enthousiasmerend” – Lisette Trimbos, Hoofd Paramedische Afdelingen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

 


Referenties

De incompany-training ‘Neurorevalidatie CVA: de nieuwste inzichten’ is uitermate geschikt om samen met uw collega’s de nieuwste inzichten m.b.t. neurorevalidatie eigen te maken. Wetenschappelijke inzichten worden gecombineerd met praktische toepassingen. Uw hele team wordt op uw eigen locatie op eenduidige wijze geschoold. De training bevat interactieve werkvormen en wordt gekoppeld aan casuïstiek die u zelf mee neent.

Doel
Het realiseren van inhoudelijke afstemming en samenwerking binnen een behandelteam of met samenwerkende zorgprofessionals ten aanzien van het onderzoeken, behandelen en evalueren (neurorevalidatie) van patiënten met een CVA. De inhoudelijke verdieping en (mono- en interprofessionele) samenwerking wordt bevorderd door de deelnemende cursisten te stimuleren helder en goed onderbouwd de meerwaarde te laten verwoorden van Neurorevalidatie in de klinische en poliklinische zorg van patiënten met een CVA.

Doelgroep
De training wordt voor verschillende doelgroepen gegeven:
– Monoprofessioneel voor fysiotherapeuten of andere professionals
– Multiprofessioneel of interprofessioneel voor het paramedisch team (ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten) of het complete behandelteam met verpleging, paramedici, maatschappelijk werk, revalidatieartsen etc.

Inhoud
De incompany-training ‘Neurorevalidatie CVA’ is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek, op de meest actuele richtlijnen en op kennis, ervaring en inzicht(en) vanuit het ‘best-practice’ behandelen van patiënten met een CVA in Nederland. Veranderde inzichten m.b.t. het behandelen van patiënten met een CVA worden besproken, bijvoorbeeld Neurodevelopmental treatment (NDT) versus Neurorevalidatie, stoornisgericht versus activiteitengericht behandelen, etc. Ook het belang van prognostische determinanten tijdens de revalidatie en het gebruik van meetinstrumenten (klinimetrie) wordt toegelicht en toegepast. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de consequenties van meer uniform (be)handelen en meer samenwerken in het mono- en interprofessionele team.

Invulling
De incompany-training wordt in vier dagdelen aangeboden van elk 3 ½ uur. De eerste 3 dagdelen worden om de 2 à 3 weken gepland. Het vierde dagdeel na ongeveer 6 tot 8 weken. De deelnemers participeren actief tijdens de vier bijeenkomsten en worden door ‘opdrachten’ gestimuleerd de nieuwe inzichten te integreren en implementeren in hun dagelijkse handelingspraktijk. Uw eigen casuïstiek m.b.t. het revalideren van patienten met een CVA (beroerte) loopt als een rode draad door de training heen.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D de incompany-training ‘Neurorevalidatie CVA: de nieuwste inzichten’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

cze norschoten nah   jbz zuwe zorgcirkel wlzannevillesrz

Wij vonden de incompany-training Neurorevalidatie-CVA verhelderend, prikkelend en uitnodigend tot het kritisch kijken naar het eigen handelen” – Michelle Rentinck, Vakgroepcoördinator fysiotherapie, Zorgcentrum Careyn Maria Oord, Vinkeveen

 

Het was voor ons NAH-netwerk een zeer inspirerende cursus Neurorevalidatie. We zijn op een prikkelende, open manier aan het denken gezet over het behandelen van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel maar zeker ook het handelen als netwerk. We gaan met klinimetrische passen het nieuwe jaar tegemoet…zowel klant- als netwerkgericht!” – Maayke van Suijlekom, bestuurslid NAH FysioNetwerk Zuid-Oost Brabant

 

Het was goed om met fysiotherapeuten van de Stroke Service Breda te kijken of de huidige werkwijzen ‘stroken’ met de laatste inzichten in neurorevalidatie en fysiotherapie na CVA. Ook goed om bewust stil te staan bij ons eigen denken en handelen, te leren van feedback op ons handelen, maar ook feedback te durven geven op elkaar (handelen met voortdurend de ‘waarom-vraag’ in je achterhoofd” – Ronald Tichelaar, senior fysiotherapeut Amphia Ziekenhuis Breda & coördinator fysiotherapie Stroke Service Breda

 

“De incompany-training ‘Neurorevalidatie CVA’ is voor de oudere professionals een uitstekende gelegenheid om het NDT-denken om te zetten in evidence-based denken. En voor elke fysiotherapeut een kans om in korte tijd op de hoogte te raken van de belangrijkste actuele inzichten op dit gebied. Roland van Peppen is in staat om op respectvolle wijze in de rol van advocaat van de duivel te kruipen en cursisten explicieter te laten nadenken over hun handelen”– Henk Bosselaar, fysiotherapeut Medisch Centrum Alkmaar (SRZ-Noord-Holland)

 

“Ik kan de incompany-training Neurorevalidatie-CVA van VanP&D warm aanbevelen, mijn medewerkers vonden het leerzaam, inspirerend en enthousiasmerend” – Lisette Trimbos, Hoofd Paramedische Afdelingen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch