Kwaliteitsbevordering in uw organisatie: ‘Dat verandert de zaak’

Gericht op effectief verandermanagement waardoor de kwaliteit van zorgverlening door professionals in uw zorginstelling wordt verbeterd.

Doel
Het realiseren en vastleggen van een op kwaliteit gerichte praktijkvoering waarbij medewerkers hun individuele professionele gedrag optimaliseren. Hierbij dienen leidinggevenden, kwaliteitsmanagers en zorgprofessionals / medewerkers met elkaar de verbeterslag realiseren.

Doelgroep
Fysiotherapiepraktijken, maatschappen, paramedische centra, gezondheidscentra.

Inhoud
In interactie met alle medewerkers worden door middel van een snelle prioriteringsmethodiek de meest gewenste en/of noodzakelijke kwaliteitsverhogende maatregelen gekozen. In de daarop volgende bijeenkomsten staan steeds twee vragen centraal:
1. Welk (kwaliteits)beleid moet de praktijkeigenaar/kwaliteitsmanager uitvoeren om de gekozen maatregel blijvend te implementeren?
2. Wat dient de individuele fysiotherapeut te doen om dit beleid vorm en inhoud te geven?

Invulling
De ervaring leert dat de realisatie van een aantal concrete kwaliteitsverhogende maatregelen in vier dagdelen (van elk 3 ½ uur) kan worden bewerkstelligd. Vooraf wordt van elke medewerker de persoonlijke stijl van veranderen beoordeeld. De resultaten worden tijdens de eerste dagdelen besproken. De eerste 3 dagdelen worden om de 2 à 3 weken gepland. Het vierde dagdeel na ongeveer 6 tot 8 weken. De deelnemers participeren actief tijdens de vier bijeenkomsten en worden door ‘opdrachten’ gestimuleerd bij te dragen aan de concrete implementatie in hun dagelijkse handelingspraktijk.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D de incompany-training ‘ Kwaliteitsbevordering in uw organisatie: ‘Dat verandert de zaak’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

iq

“VanP&D combineert expertise in persoonlijke leerprocessen met kennis van organisatieverandering. Deze combinatie bleek een perfecte mix voor het door ons beoogde traject van kwaliteitsbevordering in de fysiotherapie. Een grote kracht van VanP&D was om, op basis van ons vooronderzoek, écht scholing-op-maat te maken. Dat wil zeggen: toegesneden op de door ons beoogde doelen en gebruik makend van methoden die onze voorkeur hadden, maar dan praktisch vormgegeven vanuit de rijke praktijkervaringen van VanP&D. Van grote waarde bleek bovendien de flexibiliteit van VanP&D om het scholingstraject op basis van de ontwikkelingen gaandeweg bij te stellen en soepel in te spelen op onverwachte situaties. Samengevat heeft VanP&D aan het ontwerp en de uitvoering van ons programma een cruciale bijdrage geleverd”– Dr. Janneke Harting & drs. Geert Rutten, onderzoeksmedewerkers, IQ Healthcare, UMC St. Radboud, Nijmegen

 

“Ik moet zeggen dat ik deze scholing als zeer prettig heb ervaren. Zeker door de cursus over 4 maanden te spreiden kun je daadwerkelijk veranderingen in het proces meemaken. Wat voor mij persoonlijk en voor onze praktijk er uit sprong was de procesbegeleiding van VanP&D. Dit was op alle onderwerpen binnen de cursus toe te passen. bijv. hoe implementeer je de nieuwe richtlijn, wanneer en hoe gebruik ik mijn vragenlijsten en hoe kan ik bij een patiënt herstelbelemmerende factoren bespreekbaar maken” – Ingeborg Snijders, fysiotherapeut in Doornbos Fysio Groep (Breda), deelneemster aan dit scholingsprogramma

 


Referenties

Gericht op effectief verandermanagement waardoor de kwaliteit van zorgverlening door professionals in uw zorginstelling wordt verbeterd.

Doel
Het realiseren en vastleggen van een op kwaliteit gerichte praktijkvoering waarbij medewerkers hun individuele professionele gedrag optimaliseren. Hierbij dienen leidinggevenden, kwaliteitsmanagers en zorgprofessionals / medewerkers met elkaar de verbeterslag realiseren.

Doelgroep
Fysiotherapiepraktijken, maatschappen, paramedische centra, gezondheidscentra.

Inhoud
In interactie met alle medewerkers worden door middel van een snelle prioriteringsmethodiek de meest gewenste en/of noodzakelijke kwaliteitsverhogende maatregelen gekozen. In de daarop volgende bijeenkomsten staan steeds twee vragen centraal:
1. Welk (kwaliteits)beleid moet de praktijkeigenaar/kwaliteitsmanager uitvoeren om de gekozen maatregel blijvend te implementeren?
2. Wat dient de individuele fysiotherapeut te doen om dit beleid vorm en inhoud te geven?

Invulling
De ervaring leert dat de realisatie van een aantal concrete kwaliteitsverhogende maatregelen in vier dagdelen (van elk 3 ½ uur) kan worden bewerkstelligd. Vooraf wordt van elke medewerker de persoonlijke stijl van veranderen beoordeeld. De resultaten worden tijdens de eerste dagdelen besproken. De eerste 3 dagdelen worden om de 2 à 3 weken gepland. Het vierde dagdeel na ongeveer 6 tot 8 weken. De deelnemers participeren actief tijdens de vier bijeenkomsten en worden door ‘opdrachten’ gestimuleerd bij te dragen aan de concrete implementatie in hun dagelijkse handelingspraktijk.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D de incompany-training ‘ Kwaliteitsbevordering in uw organisatie: ‘Dat verandert de zaak’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

iq

“VanP&D combineert expertise in persoonlijke leerprocessen met kennis van organisatieverandering. Deze combinatie bleek een perfecte mix voor het door ons beoogde traject van kwaliteitsbevordering in de fysiotherapie. Een grote kracht van VanP&D was om, op basis van ons vooronderzoek, écht scholing-op-maat te maken. Dat wil zeggen: toegesneden op de door ons beoogde doelen en gebruik makend van methoden die onze voorkeur hadden, maar dan praktisch vormgegeven vanuit de rijke praktijkervaringen van VanP&D. Van grote waarde bleek bovendien de flexibiliteit van VanP&D om het scholingstraject op basis van de ontwikkelingen gaandeweg bij te stellen en soepel in te spelen op onverwachte situaties. Samengevat heeft VanP&D aan het ontwerp en de uitvoering van ons programma een cruciale bijdrage geleverd”– Dr. Janneke Harting & drs. Geert Rutten, onderzoeksmedewerkers, IQ Healthcare, UMC St. Radboud, Nijmegen

 

“Ik moet zeggen dat ik deze scholing als zeer prettig heb ervaren. Zeker door de cursus over 4 maanden te spreiden kun je daadwerkelijk veranderingen in het proces meemaken. Wat voor mij persoonlijk en voor onze praktijk er uit sprong was de procesbegeleiding van VanP&D. Dit was op alle onderwerpen binnen de cursus toe te passen. bijv. hoe implementeer je de nieuwe richtlijn, wanneer en hoe gebruik ik mijn vragenlijsten en hoe kan ik bij een patiënt herstelbelemmerende factoren bespreekbaar maken” – Ingeborg Snijders, fysiotherapeut in Doornbos Fysio Groep (Breda), deelneemster aan dit scholingsprogramma