Interactief samenwerken: de inhoud als vertrekpunt

Gericht op een efficiëntere patiëntenzorg en een betere overdracht van kennis tussen collega’s in een gezondheidszorginstelling of een netwerk.

Doelgroep
De training wordt verzorgd voor revalidatieteams, disciplineteams, behandelteams, netwerken etc.

Inhoud
Samenwerkingsproblemen worden te lijf te gaan door een inhoudelijk thema centraal te stellen. Dit thema is nauw verwant aan de thematiek (aandoening) waar de professionals in hun dagelijks handelen mee werken. Met interactieve werkvormen beschouwen deelnemers kritisch hun samenwerking met collega’s. Eén van de methodes is om behandeldoelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) te formuleren. Hieruit worden samenwerkingsaspecten ontleed en wordt afstemming gecreëerd op de doelen van andere behandeldisciplines alsmede op de wensen van de patiënt. Een kritische beschouwing en een constructieve aanpak kenmerken deze training.

Invulling
De incompany-training wordt in vier dagdelen aangeboden van elk 3 ½ uur. De eerste 3 dagdelen worden om de 2 à 3 weken gepland. Het vierde dagdeel na ongeveer 6 tot 8 weken. De vier dagdelen kunnen ook op twee hele dagen verzorgd worden. De deelnemers participeren actief tijdens de vier bijeenkomsten en worden door ‘opdrachten’ gestimuleerd de nieuwe inzichten te integreren en implementeren in hun dagelijkse handelingspraktijk.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D de incompany-training ‘Interactief samenwerken: de inhoud als vertrekpunt’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

jbz nah

“De prikkelende manier van vragen stellen heb ik bijzonder gewaardeerd. Als team stellen we elkaar meestal geen uitdiepende vragen, zonder elkaar te bekritiseren. Door deze scholing is openheid ontstaan doordat de docent (VanP&D) als ‘buitenstaander’ de vragen stelde” – Evaluatieformulier van deelnemer aan incompany-training in Carolus Ziekenhuis (Den Bosch)

 


Referenties

Gericht op een efficiëntere patiëntenzorg en een betere overdracht van kennis tussen collega’s in een gezondheidszorginstelling of een netwerk.

Doelgroep
De training wordt verzorgd voor revalidatieteams, disciplineteams, behandelteams, netwerken etc.

Inhoud
Samenwerkingsproblemen worden te lijf te gaan door een inhoudelijk thema centraal te stellen. Dit thema is nauw verwant aan de thematiek (aandoening) waar de professionals in hun dagelijks handelen mee werken. Met interactieve werkvormen beschouwen deelnemers kritisch hun samenwerking met collega’s. Eén van de methodes is om behandeldoelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) te formuleren. Hieruit worden samenwerkingsaspecten ontleed en wordt afstemming gecreëerd op de doelen van andere behandeldisciplines alsmede op de wensen van de patiënt. Een kritische beschouwing en een constructieve aanpak kenmerken deze training.

Invulling
De incompany-training wordt in vier dagdelen aangeboden van elk 3 ½ uur. De eerste 3 dagdelen worden om de 2 à 3 weken gepland. Het vierde dagdeel na ongeveer 6 tot 8 weken. De vier dagdelen kunnen ook op twee hele dagen verzorgd worden. De deelnemers participeren actief tijdens de vier bijeenkomsten en worden door ‘opdrachten’ gestimuleerd de nieuwe inzichten te integreren en implementeren in hun dagelijkse handelingspraktijk.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D de incompany-training ‘Interactief samenwerken: de inhoud als vertrekpunt’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

jbz nah

“De prikkelende manier van vragen stellen heb ik bijzonder gewaardeerd. Als team stellen we elkaar meestal geen uitdiepende vragen, zonder elkaar te bekritiseren. Door deze scholing is openheid ontstaan doordat de docent (VanP&D) als ‘buitenstaander’ de vragen stelde” – Evaluatieformulier van deelnemer aan incompany-training in Carolus Ziekenhuis (Den Bosch)