Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat

Gericht op het implementeren van belangrijke aspecten van geriatrische revalidatie door het volledige interdisciplinaire team onder eindverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde.

De incompany-training ‘Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat’ leert u om de meest actuele inzichten van de Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ) eigen te maken. Het voordeel van deze training is dat uw hele team op uw eigen locatie op eenduidige wijze wordt geschoold. De training wordt door Studio GRZ in samenwerking met VanP&D verzorgd.

Doel
Het realiseren van hoogwaardige klinische en ambulante geriatrische revalidatie met een interdisciplinair samenwerkend team binnen uw afdeling, instelling of zorgketen. De inhoudelijke verdieping en interdisciplinaire samenwerking wordt bevorderd door de deelnemende cursisten te stimuleren helder en goed onderbouwd de meerwaarde te laten verwoorden van GRZ.

Doelgroep
De training wordt bij voorkeur gegeven aan het complete GRZ-team met verpleging, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, specialisten ouderengeneeskunde etc.

Inhoud
De incompany-training ‘Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat’ is gebaseerd op actuele richtlijnen, leidraden, zorgpaden en op kennis, ervaring en inzicht(en) vanuit ‘best-practice’ in de GRZ.
In de training worden de thema’s ‘cliëntgericht werken’, ‘interdisciplinair samenwerken’, ‘SMART-doelen stellen’ (resultaatgericht werken) en ‘therapeutisch klimaat’ belicht. Opdrachten zijn afgestemd op uw eigen dagelijkse praktijk zodat de vertaalslag naar implementatie direct kan worden gestart.

Invulling
De incompany-training wordt aangeboden door 2 docenten: Roland van Peppen (VanP&D / Studio GRZ) en Arnold Jongenburger (Studio GRZ) in vier dagdelen van elk 3 ½ uur. De eerste 3 dagdelen worden bij voorkeur om de 2 à 3 weken gepland. Het vierde dagdeel na ongeveer 6 tot 8 weken. De deelnemers participeren actief tijdens de vier bijeenkomsten en worden door ‘opdrachten’ gestimuleerd de nieuwe inzichten te integreren en implementeren in hun dagelijkse teamsamenwerking.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D / Studio GRZ de incompany-training ‘Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

topaz    logo-tantelouise-3

“De incompany-training ‘Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat’ heeft de relevante vragen gesteld en uitdagingen geschetst aan het integrale GRZ-verpleeg/behandelteam van TanteLouise. Het heeft ons concreet geholpen de noodzakelijke ordening aan te brengen in de volgtijdelijke beslisstappen van het IDO (interdisciplinair overleg). Zo simpel kan het zijn, als we er maar in geloven”. En dat doen we nu !!”  – Marcel Duifhuizen, Locatiemanager Geriatrische Revalidatie, TanteLouise, Bergen op Zoom.

 

“De incompany-training Geriatrische Revalidatie geeft iedere speler binnen een interdisciplinair team inzicht, reflectie en evidence, om concreet aan de toekomstige doelstelling van de revalidant te werken. Dit vormt een goede basis om verder te bouwen als team met de revalidant als middelpunt”  – Sjoerd Otten, ergotherapeut

 


Referenties

Gericht op het implementeren van belangrijke aspecten van geriatrische revalidatie door het volledige interdisciplinaire team onder eindverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde.

De incompany-training ‘Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat’ leert u om de meest actuele inzichten van de Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ) eigen te maken. Het voordeel van deze training is dat uw hele team op uw eigen locatie op eenduidige wijze wordt geschoold. De training wordt door Studio GRZ in samenwerking met VanP&D verzorgd.

Doel
Het realiseren van hoogwaardige klinische en ambulante geriatrische revalidatie met een interdisciplinair samenwerkend team binnen uw afdeling, instelling of zorgketen. De inhoudelijke verdieping en interdisciplinaire samenwerking wordt bevorderd door de deelnemende cursisten te stimuleren helder en goed onderbouwd de meerwaarde te laten verwoorden van GRZ.

Doelgroep
De training wordt bij voorkeur gegeven aan het complete GRZ-team met verpleging, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, specialisten ouderengeneeskunde etc.

Inhoud
De incompany-training ‘Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat’ is gebaseerd op actuele richtlijnen, leidraden, zorgpaden en op kennis, ervaring en inzicht(en) vanuit ‘best-practice’ in de GRZ.
In de training worden de thema’s ‘cliëntgericht werken’, ‘interdisciplinair samenwerken’, ‘SMART-doelen stellen’ (resultaatgericht werken) en ‘therapeutisch klimaat’ belicht. Opdrachten zijn afgestemd op uw eigen dagelijkse praktijk zodat de vertaalslag naar implementatie direct kan worden gestart.

Invulling
De incompany-training wordt aangeboden door 2 docenten: Roland van Peppen (VanP&D / Studio GRZ) en Arnold Jongenburger (Studio GRZ) in vier dagdelen van elk 3 ½ uur. De eerste 3 dagdelen worden bij voorkeur om de 2 à 3 weken gepland. Het vierde dagdeel na ongeveer 6 tot 8 weken. De deelnemers participeren actief tijdens de vier bijeenkomsten en worden door ‘opdrachten’ gestimuleerd de nieuwe inzichten te integreren en implementeren in hun dagelijkse teamsamenwerking.

Klanten
Voor onderstaande klanten heeft VanP&D / Studio GRZ de incompany-training ‘Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat’ reeds verzorgd. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

topaz    logo-tantelouise-3

“De incompany-training ‘Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat’ heeft de relevante vragen gesteld en uitdagingen geschetst aan het integrale GRZ-verpleeg/behandelteam van TanteLouise. Het heeft ons concreet geholpen de noodzakelijke ordening aan te brengen in de volgtijdelijke beslisstappen van het IDO (interdisciplinair overleg). Zo simpel kan het zijn, als we er maar in geloven”. En dat doen we nu !!”  – Marcel Duifhuizen, Locatiemanager Geriatrische Revalidatie, TanteLouise, Bergen op Zoom.

 

“De incompany-training Geriatrische Revalidatie geeft iedere speler binnen een interdisciplinair team inzicht, reflectie en evidence, om concreet aan de toekomstige doelstelling van de revalidant te werken. Dit vormt een goede basis om verder te bouwen als team met de revalidant als middelpunt”  – Sjoerd Otten, ergotherapeut