Training

VanP&D geeft incompany-trainingen en workshops. Het voordeel van onze incompany-training is dat de scholing op uw eigen locatie wordt verzorgd en helemaal wordt afgestemd op uw scholingswensen of leerbehoeften. De incompany-training wordt ‘op-maat’ aangeboden en is afgestemd op uw praktijksituatie. Hierbij dient uw eigen vraag of casuïstiek als uitgangspunt.

Neurorevalidatie CVA: de nieuwste inzichten

De incompany-training ‘Neurorevalidatie CVA: de nieuwste inzichten’ is uitermate geschikt om samen met uw collega’s de nieuwste inzichten m.b.t. neurorevalidatie eigen te maken. Wetenschappelijke inzichten worden gecombineerd met praktische toepassingen. Uw hele team wordt op uw eigen locatie op eenduidige wijze geschoold. De training bevat interactieve werkvormen en wordt gekoppeld aan casuïstiek die u zelf mee neent.

Meer informatie

Klinisch redeneren, objectiveren & registreren

In deze incompany-training wordt het belang van ‘klinisch redeneren door professionals in de gezondheidszorg’ benadrukt. Welke stappen neemt de professional om tot klinische besluitvorming te komen? Hoe kunnen meetinstrumenten helpen om bepaalde onderdelen in dit proces te objectiveren? Gebruikt u eigenlijk meetinstrumenten? En hoe registreert en interpreteert u de meetgegevens?

Meer informatie

VanP&D heeft ook andere trainingen

Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat

Gericht op het implementeren van belangrijke aspecten van geriatrische revalidatie door het volledige interdisciplinaire team onder eindverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde.

Meer informatie

Training ouderen in eerstelijn

Gericht op het implementeren van functionele training bij (kwetsbare) ouderen in de eerstelijn om daarmee verbeteringen te realiseren in activiteiten van het dagelijks leven.

Meer informatie

Interactief samenwerken: de inhoud als vertrekpunt

Gericht op een efficiëntere patiëntenzorg en een betere overdracht van kennis tussen collega’s in een gezondheidszorginstelling of een netwerk.

Meer informatie

Kwaliteitsbevordering in uw organisatie: ‘Dat verandert de zaak’

Gericht op effectief verandermanagement waardoor de kwaliteit van zorgverlening door professionals in uw zorginstelling wordt verbeterd.

Meer informatie

SMART-doelen formuleren in de revalidatie

Gericht op het scherper leren formuleren van behandel-/revalidatiedoelstellingen door u en uw collega-teamleden.

Meer informatie

Workshops

Revalidatiebeleid en inhoudelijk leidinggeven aan zorgprofessionals

Gericht op artsen (revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde) die beter inhoudelijk leiding willen geven.

Meten in de CVA-Zorgketen

Gericht op het verkrijgen van consensus in de zorgketen met het accent op uniform gebruik van meetinstrumenten in alle schakels van de keten.

Beoordelen van loopstoornissen

Gericht op het analyseren en beoordelen met behulp van videobeelden van loopstoornissen bij het revalideren van patiënten.

Loopsnelheid meten

Gericht op het objectiveren en interpreteren van loopsnelheid bij patiënten met behulp van de Tien Meter Looptest.

Het gebruik van meetinstrumenten

Gericht op het selecteren, interpreteren en integreren van meetinstrumenten bij revalidatie CVA.

Uw specifieke 'Scholing-op-Maat'?

Staat het antwoord op uw scholingsvraag niet op onze website? VanP&D biedt tevens de mogelijkheid uw specifieke scholingsvraag om te zetten in een voor u 'op maat gesneden' scholingsmodule, incompany-training of workshop. Neem voor uw specifieke vraag contact met ons op.