We waren op 17-11-2016 aanwezig in Theater Diligentia (Den Haag) bij de presentatie en overhandiging van het rapport voor de nieuwe zorgprofessional van de toekomst. Het rapport ‘Anders Zien, Anders Leren, Anders Doen’ geeft handvatten voor ‘grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk’. Het is geschreven om beter in te kunnen spelen op de veranderde zorgvraag.

Anders kijken geeft richting aan een nieuwe visie op gezondheid, niet alleen de zorgprofessional maar ook de burger moet functioneren en niet de ziekte centraal stellen. Naast functioneren ligt daarbij ook de focus op veerkracht en eigen regie van de burger.
Anders leren geeft (zorg- en welzijn)opleidingen handvatten voor een veranderende manier van opleidingen. Accenten op vakbekwaamheid, samenwerkend vermogen en lerend vermogen.
Anders doen laat meer innovaties toe, opleiden en werken (arbeidsmarkt) komen dichter bij elkaar te liggen en vraagt leiderschap van de professionals.

VanP&D omarmt deze nieuwe visie en heeft de uitwerking al in haar adviezen binnen het hoger (zorg- en welzijn)onderwijs geïntegreerd.
Het rapport van Zorginstituut Nederland werd in ontvangst genomen door minister Jet Bussemaker (OCW) en de directeur-generaal (DG) van het ministerie van VWS. De boeiende ochtend werd ingeleid door Prinses Laurentien der Nederlanden, gevolgd door een scherpe analyse van Peter van Lieshout over ‘De toekomst van beroepen in de zorg’ en op een losse manier geleid door dagvoorzitter Harry Starren.
Nu zijn de opleidingen zelf aan zet om hun curricula toekomstproof te maken.

Op de foto’s:
Arnold Moerkamp (voorzitter Borginstituut Nederland) en Prinses Laurentien; overhandiging rapport door Kete Kervezee aan minister Jet Bussemaker

img_8832   img_8851

Eerstvolgende activiteiten

geen geplande trainingen


Onze klanten