In opdracht van het SROF (StudieRichtingsOverleg Fysiotherapie) heeft Roland van Peppen (VanP&D) het Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie opgesteld. In dit opleidingsprofiel is vastgelegd aan welke basiskwalificaties studenten fysiotherapie moeten voldoen na het behalen van hun bachelor diploma. De 11 bacheloropleidingen fysiotherapie verantwoorden op deze wijze aan alle stakeholders het niveau, de kennis, kunde en attitude van hun afgestudeerden.

Het sectoraal adviescollege (SAC) van de sector hoger gezondheidszorg onderwijs (hgzo) vindt het van belang dat elke hgzo-opleiding een landelijk opleidingsprofiel hanteert. Gebaseerd op de eisen die de Vereniging Hogescholen hierbij heeft opgesteld, heeft VanP&D dit in samenspraak met een stuurgroep van het SROF opgesteld.

Het landelijk opleidingsprofiel Fysiotherapie geeft het profiel aan waar alle bacheloropleidingen fysiotherapie in Nederland zich minimaal aan conformeren. In juni 2017 heeft het SAC een positief advies aan het SROF uitgebracht over het ingediende Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie.

“De totstandkoming van het landelijk opleidingsprofiel fysiotherapie is een compliment waard. Zowel het SROF (studierichtingsoverleg fysiotherapie) als het bestuur van de Vereniging Hogescholen zijn meer dan tevreden met het resultaat. Het product voldoet aan alle verwachtingen en de samenwerking met VanP&D (Roland van Peppen) verliep in een plezierige sfeer en getuigde van vakmanschap en flexibiliteit” – Monique van den Broek, stuurgroeplid SROF & teamleider Fysiotherapie Zuyd Hogeschool (Heerlen)

Eerstvolgende activiteiten

geen geplande trainingen


Onze klanten