De nieuwste inzichten m.b.t. Neurorevalidatie CVA zijn met een groep van 29 specialisten ouderengeneeskunde (SO) verkend. Interessante discussies zijn gevoerd over de mogelijkheden meer tijd te besteden aan het revalideren van patiënten met een CVA in het verpleeghuis. Maar ook over de vraag op welk moment (en hoe?) de mantelzorgers bij de revalidatie ingeschakeld zouden kunnen/moeten worden. Verder zijn de voordelen van Meten in de Geriatrische Revalidatie besproken en diverse aspecten rondom diagnostiek, prognostiek en interventies zijn belicht. Deze training ‘Revalidatie na CVA’ is een onderdeel van de Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie van GERION/VUmc. Roland van Peppen (VanP&D) is al jarenlang gastdocent bij dit scholingsinstituut.

Eerstvolgende activiteiten

geen geplande trainingen


Onze klanten