In een ‘uitverkochte’ Ceciliakapel op het Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) was Roland van Peppen op 30 november 2018 als dagvoorzitter gevraagd om de Bestuurdersdag GRZ te begeleiden. De honderd aanwezige bestuurders en managers presenteerden en discussieerden over de Toekomststrategie Geriatrische Revalidatie

De vragen op deze dag betroffen de toekomst van geriatrische revalidatie. De verwachting is dat de komende jaren het aantal GRZ-aanbieders verder zal teruglopen. De ‘kleinere’ aanbieders zullen het steeds lastiger krijgen. Op welke wijze moet de GRZ-aanbieder zich positioneren? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn best-practices? Samenwerking tussen GRZ-aanbieders (schaalvergroting) of met Medisch-Specialistische Revalidatie-aanbieders (samenwerking)? Wat zijn de toekomstige inkoopvoorwaarden en verwachtingen van de Zorgverzekeraars? Welke minimale omvang is noodzakelijk om geriatrische revalidatie rendabel te houden?

De deelnemers aan deze Bestuurdersdag GRZ gaven in de evaluatie aan het een gevarieerde en leerzame dag te hebben gevonden. Leuk om hierbij op verzoek van organisator Studio GRZ het dagvoorzitterschap te mogen vervullen.

Vandaag heb ik een workshop gegeven op Landgoed de Horst (Driebergen) aan een groep revalidatieartsen die de cursus Meer dan Medisch van ALJ Consult volgen. Leuke groep met interessante discussies met de artsen over het maken van inhoudelijke keuzes, toepassen van aanbevelingen uit richtlijnen, implementeren van innovaties en hoe je inhoudelijk leiding geeft aan een revalidatieteam (auteur Roland van Peppen).

 

In drie achtereenvolgende sessies hebben 120 professionals van Patyna, een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg in Friesland, in interactieve sessie onder leiding van Roland van Peppen (VanP&D) geparticipeerd. Het management van de Geriatrische Revalidatie Zorg introduceerde een nieuw revalidatieplan. In dit plan wordt nadrukkelijk uitgegaan van de hulpvraag van de cliënt. De GRZ-teamleden wilden geholpen worden om scherper hun teamdoelen en monodisciplinaire doelen hierin te kunnen formuleren en daarbij meetinstrumenten zoals de Barthel Index en de USER te integreren in hun klinisch redeneerproces. Verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde en andere professionals hebben onder leiding van Roland met elkaar besproken hoe dit op hun locaties in Bolsward, Joure en Sneek beter vorm gegeven kan worden. Daarbij bracht VanP&D best-practices en andere tips in die op de drie locaties toegepast gaan worden. Een intensieve en waardevolle dag. Zowel zorg als behandelaren waren enthousiast over de training en gaan met elkaar in gesprek over de te nemen vervolgstappen.

Op de foto een van de sessies in Sneek.

foto-2

Eerstvolgende activiteiten

geen geplande trainingen


Onze klanten