De nieuwste inzichten m.b.t. Neurorevalidatie CVA zijn met een groep van 29 specialisten ouderengeneeskunde (SO) verkend. Interessante discussies zijn gevoerd over de mogelijkheden meer tijd te besteden aan het revalideren van patiënten met een CVA in het verpleeghuis. Maar ook over de vraag op welk moment (en hoe?) de mantelzorgers bij de revalidatie ingeschakeld zouden kunnen/moeten worden. Verder zijn de voordelen van Meten in de Geriatrische Revalidatie besproken en diverse aspecten rondom diagnostiek, prognostiek en interventies zijn belicht. Deze training ‘Revalidatie na CVA’ is een onderdeel van de Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie van GERION/VUmc. Roland van Peppen (VanP&D) is al jarenlang gastdocent bij dit scholingsinstituut.

Ruim 200 fysiotherapeuten namen op 17 maart in het Postillionhotel in Bunnik deel aan het symposium ‘Fysiotherapie na CVA, focus op functioneel herstel’.

Roland van Peppen (VanP&D) heeft de organisator Mark Two Academy geadviseerd met betrekking tot de samenstelling van het programma, sprekers en inhoud van de presentaties. De deelnemers aan het symposium hebben laten blijken het een waardevolle, leerzame dag te vinden. Roland heeft plezier gehad in het dagvoorzitterschap en vond het afsluitende interview met Annemarie van der Sar (Edwin van der Sar Foundation) een mooie eind van een succesvolle studiedag.

“Roland is een zeer enthousiaste dagvoorzitter die ver boven de stof staat en daardoor goede en kritische vragen kon stellen tijdens de verschillende voordrachten. Ook gaf hij de deelnemers volop de gelegenheid om vragen te stellen. Dit zorgde voor een prettige open sfeer tijdens het congres” – Steven Korteling, projectmanager Mark Two Academy, organisator van dit symposium

    

Eerstvolgende activiteiten

geen geplande trainingen


Onze klanten