In het Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) heeft Roland van Peppen een dagdeel over ‘Motorische Revalidatie bij personen met een CVA’ verzorgd voor de Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie va GERION. De nieuwste inzichten m.b.t. Neurorevalidatie CVA zijn met een groep van 20 specialisten ouderengeneeskunde (SO) verkend. Interessante discussies zijn gevoerd over de mogelijkheden meer tijd te besteden aan het revalideren van patiënten met een CVA in een GRZ-instelling. Maar ook over de vraag op welk moment (en hoe?) de mantelzorgers bij de revalidatie ingeschakeld zouden kunnen/moeten worden. Verder zijn de voordelen van Meten in de geriatrische revalidatie besproken en diverse aspecten rondom diagnostiek, prognostiek en interventies belicht.

Eerstvolgende activiteiten

geen geplande trainingen


Onze klanten