In het Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) heeft Roland van Peppen een dagdeel over ‘Motorische Revalidatie bij personen met een CVA’ verzorgd voor de Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie va GERION. De nieuwste inzichten m.b.t. Neurorevalidatie CVA zijn met een groep van 20 specialisten ouderengeneeskunde (SO) verkend. Interessante discussies zijn gevoerd over de mogelijkheden meer tijd te besteden aan het revalideren van patiënten met een CVA in een GRZ-instelling. Maar ook over de vraag op welk moment (en hoe?) de mantelzorgers bij de revalidatie ingeschakeld zouden kunnen/moeten worden. Verder zijn de voordelen van Meten in de geriatrische revalidatie besproken en diverse aspecten rondom diagnostiek, prognostiek en interventies belicht.

In het Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) hebben 24 specialisten ouderengeneeskunde van de Kaderopleiding GRZ aan de hand van de door henzelf ingediende video’s actief meegedaan in de workshop ‘Looppatronen analyseren’ onder leiding van Roland van Peppen (VanP&D).  Diverse video’s van patiënten met verschillende aandoeningen -die veelvuldig voorkomen in verpleeghuizen-, zijn met elkaar bekeken en besproken. Tussendoor wat praktische oefeningen om bepaalde bewegingen zelf te ervaren. De artsen waren blij verrast om zoveel aspecten te leren zien bij de systematische analyse van de looppatronen. Het met elkaar meedenken en discussiëren over elkaars casuïstiek had een grote meerwaarde.

De nieuwste inzichten m.b.t. Neurorevalidatie CVA zijn met een groep van 29 specialisten ouderengeneeskunde (SO) verkend. Interessante discussies zijn gevoerd over de mogelijkheden meer tijd te besteden aan het revalideren van patiënten met een CVA in het verpleeghuis. Maar ook over de vraag op welk moment (en hoe?) de mantelzorgers bij de revalidatie ingeschakeld zouden kunnen/moeten worden. Verder zijn de voordelen van Meten in de Geriatrische Revalidatie besproken en diverse aspecten rondom diagnostiek, prognostiek en interventies zijn belicht. Deze training ‘Revalidatie na CVA’ is een onderdeel van de Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie van GERION/VUmc. Roland van Peppen (VanP&D) is al jarenlang gastdocent bij dit scholingsinstituut.

Eerstvolgende activiteiten

geen geplande trainingen


Onze klanten