In december was ik op verzoek van Hobéon aanwezig bij het Ontwikkelgesprek, dat de bacheloropleiding Fysiotherapie van Saxion Hogeschool (Enschede) had aangevraagd n.a.v. de vorig jaar afgeronde audit. Samen met de voorzitter van het auditpanel hebben we met het management van de opleiding hun visie besproken, hun ontwikkelingen kunnen duiden, out-of-the-box gedacht en blikken in de toekomst geworpen. Leuk en nuttig gesprek (auteur Roland van Peppen).

Op verzoek van Hobeon heb ik met veel genoegen als panellid van de auditcommissie deelgenomen aan de visitatie van de bacheloropleiding Fysiotherapie van Fontys Hogeschool (Eindhoven). Een inspirerende dag met interessante panelgesprekken. Het uiteindelijke oordeel wordt later officieel aan de opleiding gecommuniceerd (auteur Roland van Peppen).

Gisteren was ik -op verzoek van NQA- voorzitter van het auditpanel dat de bacheloropleiding Fysiotherapie van Avans Hogeschool in Breda visiteerde. Een interessante dag, leuke & afwisselende panelgesprekken en een prettig samenwerkend panel. Het oordeel van het panel wordt in een later stadium officieel aan de opleiding bekend gemaakt (auteur Roland van Peppen).

Op verzoek van NQA was ik met groot genoegen voorzitter van een auditpanel dat de bacheloropleiding Fysiotherapie van ZUYD Hogeschool (Heerlen) heeft bezocht. Een inspirerende dag, interessante panelgesprekken en een goed afgestemd panel. Het oordeel wordt later officieel aan de opleiding gecommuniceerd (auteur Roland van Peppen).

In opdracht van het SROF (StudieRichtingsOverleg Fysiotherapie) heeft Roland van Peppen (VanP&D) het Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie opgesteld. In dit opleidingsprofiel is vastgelegd aan welke basiskwalificaties studenten fysiotherapie moeten voldoen na het behalen van hun bachelor diploma. De 11 bacheloropleidingen fysiotherapie verantwoorden op deze wijze aan alle stakeholders het niveau, de kennis, kunde en attitude van hun afgestudeerden.

Het sectoraal adviescollege (SAC) van de sector hoger gezondheidszorg onderwijs (hgzo) vindt het van belang dat elke hgzo-opleiding een landelijk opleidingsprofiel hanteert. Gebaseerd op de eisen die de Vereniging Hogescholen hierbij heeft opgesteld, heeft VanP&D dit in samenspraak met een stuurgroep van het SROF opgesteld.

Het landelijk opleidingsprofiel Fysiotherapie geeft het profiel aan waar alle bacheloropleidingen fysiotherapie in Nederland zich minimaal aan conformeren. In juni 2017 heeft het SAC een positief advies aan het SROF uitgebracht over het ingediende Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie.

“De totstandkoming van het landelijk opleidingsprofiel fysiotherapie is een compliment waard. Zowel het SROF (studierichtingsoverleg fysiotherapie) als het bestuur van de Vereniging Hogescholen zijn meer dan tevreden met het resultaat. Het product voldoet aan alle verwachtingen en de samenwerking met VanP&D (Roland van Peppen) verliep in een plezierige sfeer en getuigde van vakmanschap en flexibiliteit” – Monique van den Broek, stuurgroeplid SROF & teamleider Fysiotherapie Zuyd Hogeschool (Heerlen)

Ruim 200 fysiotherapeuten namen op 17 maart in het Postillionhotel in Bunnik deel aan het symposium ‘Fysiotherapie na CVA, focus op functioneel herstel’.

Roland van Peppen (VanP&D) heeft de organisator Mark Two Academy geadviseerd met betrekking tot de samenstelling van het programma, sprekers en inhoud van de presentaties. De deelnemers aan het symposium hebben laten blijken het een waardevolle, leerzame dag te vinden. Roland heeft plezier gehad in het dagvoorzitterschap en vond het afsluitende interview met Annemarie van der Sar (Edwin van der Sar Foundation) een mooie eind van een succesvolle studiedag.

“Roland is een zeer enthousiaste dagvoorzitter die ver boven de stof staat en daardoor goede en kritische vragen kon stellen tijdens de verschillende voordrachten. Ook gaf hij de deelnemers volop de gelegenheid om vragen te stellen. Dit zorgde voor een prettige open sfeer tijdens het congres” – Steven Korteling, projectmanager Mark Two Academy, organisator van dit symposium

    

In opdracht van het SROF (StudieRichtingsOverleg Fysiotherapie) stelt VanP&D het Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie op. In dit opleidingsprofiel wordt vastgelegd aan welke basiskwalificaties studenten fysiotherapie moeten voldoen na het behalen van hun bachelor diploma. De 11 bacheloropleidingen fysiotherapie verantwoorden op deze wijze aan alle stakeholders het niveau, de kennis, kunde en attitude van hun afgestudeerden.

Het sectoraal adviescollege (sac) van de sector hoger gezondheidszorg onderwijs (hgzo) vindt het van belang dat elke hgzo-opleiding een landelijk opleidingsprofiel hanteert. Gebaseerd op de eisen die de Vereniging Hogescholen hierbij heeft opgesteld, is VanP&D dit in samenspraak met een stuurgroep van het SROF aan het opstellen.

Het landelijk opleidingsprofiel Fysiotherapie geeft straks het profiel aan waar alle bacheloropleidingen fysiotherapie in Nederland zich minimaal aan conformeren. In januari 2017 zal VanP&D het Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie aanbieden aan het SROF.

Eerstvolgende activiteiten

geen geplande trainingen


Onze klanten