In een ‘uitverkochte’ Ceciliakapel op het Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) was Roland van Peppen op 30 november 2018 als dagvoorzitter gevraagd om de Bestuurdersdag GRZ te begeleiden. De honderd aanwezige bestuurders en managers presenteerden en discussieerden over de Toekomststrategie Geriatrische Revalidatie

De vragen op deze dag betroffen de toekomst van geriatrische revalidatie. De verwachting is dat de komende jaren het aantal GRZ-aanbieders verder zal teruglopen. De ‘kleinere’ aanbieders zullen het steeds lastiger krijgen. Op welke wijze moet de GRZ-aanbieder zich positioneren? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn best-practices? Samenwerking tussen GRZ-aanbieders (schaalvergroting) of met Medisch-Specialistische Revalidatie-aanbieders (samenwerking)? Wat zijn de toekomstige inkoopvoorwaarden en verwachtingen van de Zorgverzekeraars? Welke minimale omvang is noodzakelijk om geriatrische revalidatie rendabel te houden?

De deelnemers aan deze Bestuurdersdag GRZ gaven in de evaluatie aan het een gevarieerde en leerzame dag te hebben gevonden. Leuk om hierbij op verzoek van organisator Studio GRZ het dagvoorzitterschap te mogen vervullen.

Eerstvolgende activiteiten

geen geplande trainingen


Onze klanten