Over Ons

dsc_0449VanP&D is een advies- en trainingsbureau met als spil Roland van Peppen. VanP&D richt zich op de gezondheidszorg en het hoger onderwijs.

Roland van Peppen is trainer, adviseur, auditor, onderwijsontwikkelaar en eigenaar van VanP&D. Zijn werkterrein bevindt zich in de verbinding tussen Gezondheidszorg – Wetenschap – Onderwijs – Management.

Roland heeft zijn expertise binnen deze verbinding opgebouwd in:

  • de gezondheidszorg als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper
  • de wetenschap als PhD-onderzoeker binnen het domein (neuro)revalidatie
  • het onderwijs als opleidingsmanager, programmamanager en hogeschoolhoofddocent
  • het management als opleidingsmanager van 5 masteropleidingen

Met zijn ruime ervaring ontwikkelt en verzorgt Roland incompany-trainingen, workshops en masterclasses voor professionals en managers in de gezondheidszorg en het hoger onderwijs. Tevens adviseert hij gezondheidszorg-gerelateerde bedrijven en HBO-instellingen bij het bepalen van hun inhoudelijke koers,  begeleidt hij verandertrajecten binnen de gezondheidszorg en het (hoger) onderwijs en is hij panellid bij audits in het HBO en WO. 

In zijn trainings- en adviesactiviteiten legt hij verbinding tussen praktijk, wetenschap en educatie op een voor hem kenmerkende flexibele, enthousiaste, respectvolle, betrokken en prikkelende wijze. 

Naast zijn werkzaamheden voor VanP&D werkt Roland met plezier bij Hogeschool Utrecht als Adviseur Onderwijsinnovatie. Roland is opgeleid als fysiotherapeut en (gepromoveerd) bewegingswetenschapper. Hij schreef een aantal wetenschappelijke artikelen, onderwijskundige artikelen, beroepsprofielen en evidence-based richtlijnen. Hij is mede-ontwikkelaar van de KNGF-Richtlijn Beroerte (2004) en stuurgroeplid van de update van deze richtlijn (2014). Hij won in 2006 de KNGF-auteursprijs.

VanP&D is in 2006 als VOF opgericht door Roland van Peppen (VanP) en Rob van Dolder (VanD). De naam VanP&D stond vooral voor Professional Development. Sinds 2016 is de VOF in goede harmonie ontbonden en heeft Roland van Peppen het bedrijf onder dezelfde naam voortgezet. VanP&D werkt samen met een aantal netwerkpartners.