Ons Concept

dsc_0494VanP&D is een advies- en trainingsbureau dat de ontwikkeling van zorgprofessionals en leidinggevenden in de gezondheidszorg op professionele wijze ondersteunt en begeleidt. Voor duurzame inzetbaarheid is professionele ontwikkeling een absolute voorwaarde. Ons motto: Zorg voor Onderwijs, Onderwijs voor Zorg

Ontwikkelen betekent volgens VanP&D:

  • verbinden van de dagelijkse handelingspraktijk en wetenschappelijke onderbouwing
  • benaderen van elke nieuwe situatie met open mind, positief kritisch, met creativiteit en humor
  • leren door te inspireren en te motiveren, door te luisteren, door uit te dagen en de goede vragen te stellen
  • effectiviteit van handelen. Dit wordt bepaald door de combinatie van de kwaliteit van de dienst/het product en de acceptatie daarvan door de patiënt/cliënt/medewerker
  • een combinatie van educatie en entertainment: edutainment.

Ons Concept stemt onze klanten tevreden.
Bij onze Trainingen vindt u een aantal van hun reacties. Mocht Ons Concept u ook aanspreken en wilt u uzelf, uw medewerkers, uw instelling, bedrijf of opleiding een impuls geven? Kijk eens bij onze Trainingen of bij ons Advies. Staat het antwoord op uw vraag niet op onze website. Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij zoeken samen met u een passende en ‘op-maat’ gesneden oplossing.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een klantgerichte benadering.
Wij bespreken altijd voorafgaand aan een opdracht uw specifieke vraag grondig met u door. Gebaseerd op uw wensen stellen wij voor u een plan op waarbij training en/of advisering ‘op-maat’ wordt vastgelegd. De inhoud, omvang en data worden in nauw overleg met u bepaald. Nadat u uw goedkeuring heeft gegeven vragen wij u de inhoudelijke en financiële offerte te ondertekenen. De incompany-trainingen en adviesgesprekken voeren doorgaans wij uit op uw eigen werklocatie.