Vandaag op Landgoed de Horst (Driebergen) een cursusdagdeel verzorgd voor 14 revalidatieartsen die de cursus Meer dan Medisch volgen. Thema van de dag hoe externe stakeholders invloed hebben op het werk van revalidatieartsen. Leuke groep met interessante discussies met de artsen over het maken van inhoudelijke keuzes, toepassen van aanbevelingen uit richtlijnen, implementeren van innovaties en hoe je inhoudelijk leiding geeft aan een revalidatieteam (auteur Roland van Peppen).

Negentien specialisten ouderengeneeskunde van de Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie hebben vandaag onder leiding van Roland van Peppen (VanP&D) diverse loopproblemen van revalidanten geanalyseerd. In het Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) hebben zij aan de hand van de door henzelf ingediende video’s actief meegekeken en beoordeeld wat ten grondslag ligt aan de problemen in het lopen/gaan.
Diverse video’s van revalidanten met verschillende aandoeningen -die veelvuldig voorkomen in geriatrische revalidatiecentra-, zijn met elkaar bekeken en besproken. Tussendoor wat praktische oefeningen om bepaalde bewegingen zelf te ervaren. De artsen waren blij verrast om zoveel aspecten te leren zien bij de systematische analyse van de looppatronen. Het met elkaar meedenken en discussiëren over elkaars casuïstiek had een grote meerwaarde.

In de Gertrudiskapel, de zeer fraai onderhouden schuilkerk, in Utrecht was Roland van Peppen op 5 juni 2019 als dagvoorzitter gevraagd om de Managementdag Geriatrische Revalidatie (GRZ) 2019 te begeleiden. De bijna zeventig managers GRZ en specialisten ouderengeneeskunde beschouwden met elkaar en met GRZ-experts te beschouwen hoe geriatrische revalidatie (GRZ) en eerstelijns verblijf (ELV) een betere onderbouwing kan krijgen. Vanuit verschillende perspectieven namen de sprekers de deelnemers mee in de verkenning van het externe landschap en werden een aantal inspirerende ideeën uit GRZ-instellingen gepresenteerd. 
We blikken terug op een succesvolle eerste editie van de Managementdag GRZ met interessante presentaties, boeiende discussies en een gezellige netwerklunch en -borrel. We ontvingen veel enthousiaste reacties van de deelnemers. 
Een foto-impressie en de hand-outs van de sprekers kunt u hieronder terug vinden.

De deelnemers aan deze Managementdag GRZ gaven aan tevreden te zijn over inhoud en interactie op deze dag. Het was inspirerend om deze dag op verzoek van organisator Studio GRZ te mogen voorzitten.

In het Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) heeft Roland van Peppen een dagdeel over ‘Motorische Revalidatie bij personen met een CVA’ verzorgd voor de Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie va GERION. De nieuwste inzichten m.b.t. Neurorevalidatie CVA zijn met een groep van 20 specialisten ouderengeneeskunde (SO) verkend. Interessante discussies zijn gevoerd over de mogelijkheden meer tijd te besteden aan het revalideren van patiënten met een CVA in een GRZ-instelling. Maar ook over de vraag op welk moment (en hoe?) de mantelzorgers bij de revalidatie ingeschakeld zouden kunnen/moeten worden. Verder zijn de voordelen van Meten in de geriatrische revalidatie besproken en diverse aspecten rondom diagnostiek, prognostiek en interventies belicht.

Vandaag een workshop gegeven aan een groep revalidatieartsen die de cursus Meer dan Medisch van ALJ Consult volgen. Leuke groep met interessante discussies met de artsen over het maken van inhoudelijke keuzes, toepassen van aanbevelingen uit richtlijnen, implementeren van innovaties en hoe je inhoudelijk leiding geeft aan een revalidatieteam. Mooie dag op Landgoed de Horst (Driebergen)  (auteur Roland van Peppen).

In december was ik op verzoek van Hobéon aanwezig bij het Ontwikkelgesprek, dat de bacheloropleiding Fysiotherapie van Saxion Hogeschool (Enschede) had aangevraagd n.a.v. de vorig jaar afgeronde audit. Samen met de voorzitter van het auditpanel hebben we met het management van de opleiding hun visie besproken, hun ontwikkelingen kunnen duiden, out-of-the-box gedacht en blikken in de toekomst geworpen. Leuk en nuttig gesprek (auteur Roland van Peppen).

In een ‘uitverkochte’ Ceciliakapel op het Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) was Roland van Peppen op 30 november 2018 als dagvoorzitter gevraagd om de Bestuurdersdag GRZ te begeleiden. De honderd aanwezige bestuurders en managers presenteerden en discussieerden over de Toekomststrategie Geriatrische Revalidatie

De vragen op deze dag betroffen de toekomst van geriatrische revalidatie. De verwachting is dat de komende jaren het aantal GRZ-aanbieders verder zal teruglopen. De ‘kleinere’ aanbieders zullen het steeds lastiger krijgen. Op welke wijze moet de GRZ-aanbieder zich positioneren? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn best-practices? Samenwerking tussen GRZ-aanbieders (schaalvergroting) of met Medisch-Specialistische Revalidatie-aanbieders (samenwerking)? Wat zijn de toekomstige inkoopvoorwaarden en verwachtingen van de Zorgverzekeraars? Welke minimale omvang is noodzakelijk om geriatrische revalidatie rendabel te houden?

De deelnemers aan deze Bestuurdersdag GRZ gaven in de evaluatie aan het een gevarieerde en leerzame dag te hebben gevonden. Leuk om hierbij op verzoek van organisator Studio GRZ het dagvoorzitterschap te mogen vervullen.

Bij Revalidatie Friesland op een prachtige locatie in Beetsterzwaag heb ik een dagdeel verzorgd van de cursus Meer dan Medisch. Een tiental revalidatieartsen is met elkaar in discussie gegaan over het implementeren van nieuwe inzichten & richtlijnen, en welke belemmerende en bevorderende factoren daarbij een rol spelen. Out-of-the-Box denken en creatief omgaan met hun rol als inhoudelijk leider van het revalidatieteam. Hoe maak je als revalidatiearts inhoudelijke keuzes, leuk om de artsen uit te dagen hoe je nog beter inhoudelijk leiding geeft aan een revalidatieteam (auteur Roland van Peppen).

In het Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) hebben 24 specialisten ouderengeneeskunde van de Kaderopleiding GRZ aan de hand van de door henzelf ingediende video’s actief meegedaan in de workshop ‘Looppatronen analyseren’ onder leiding van Roland van Peppen (VanP&D).  Diverse video’s van patiënten met verschillende aandoeningen -die veelvuldig voorkomen in verpleeghuizen-, zijn met elkaar bekeken en besproken. Tussendoor wat praktische oefeningen om bepaalde bewegingen zelf te ervaren. De artsen waren blij verrast om zoveel aspecten te leren zien bij de systematische analyse van de looppatronen. Het met elkaar meedenken en discussiëren over elkaars casuïstiek had een grote meerwaarde.

Vandaag heb ik een workshop gegeven op Landgoed de Horst (Driebergen) aan een groep revalidatieartsen die de cursus Meer dan Medisch van ALJ Consult volgen. Leuke groep met interessante discussies met de artsen over het maken van inhoudelijke keuzes, toepassen van aanbevelingen uit richtlijnen, implementeren van innovaties en hoe je inhoudelijk leiding geeft aan een revalidatieteam (auteur Roland van Peppen).

 

Eerstvolgende activiteiten

geen geplande trainingen


Onze klanten