Instellingen

VanP&D geeft gezondheidszorginstellingen advies bij inhoudelijke vraagstukken, (strategische) visieontwikkeling, onderwijskundige uitdagingen, scholingsprogramma’s voor zorgprofessionals en accreditaties.

VanP&D adviseert onder andere de volgende gezondheidszorginstellingen / organisaties:

Eerstelijns fysiotherapiepraktijken
Het veranderen van kwaliteitsbeleid in een gezondheidszorginstelling is een opdracht voor zowel de leidinggevenden, de kwaliteitsfunctionaris als alle zorgprofessionals / medewerkers van die instelling. VanP&D adviseert instellingen die een verbetering door willen voeren in hun kwaliteitsbeleid of een zorginhoudelijke verandering willen implementeren.
Voor het promotietraject van Geert Rutten, Scientific Institute for Quality of Healthcare van het UMC St. Radboud in Nijmegen, adviseerde VanP&D hoe op deze wijze een verandertraject op het gebied van kwaliteitsbevordering voor het onderzoeken en behandelen van patiënten met lagerugpijn in een aantal fysiotherapiepraktijken gerealiseerd kon worden. Voor dit promotietraject ontwikkelde VanP&D een trainingsprogramma dat tot een succesvol resultaat leidde. Als afgeleide van dit traject biedt VanP&D een trainingsprogramma aan dat is getiteld: Kwaliteitsbevordering in uw organisatie: ‘Dat verandert de zaak’. Voor meer informatie zie ons trainingsaanbod.

Beroepsorganisaties
Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft VanP&D gevraagd om zitting te nemen in haar Commissie van Advies. Dit vijfkoppig orgaan adviseert het dagelijks bestuur van het KNGF over onder andere de invulling van de diverse beroepscompetentieprofielen.

Ketenzorg-netwerken
VanP&D adviseerde CVA Ketenzorg Regio Den Bosch om haar professionals op een meer adequate wijze te gaan scholen conform de laatste inzichten op revalidatiegebied, maar tevens gekoppeld aan competenties en leerdoelen en adequate toetsing.

Monodisciplinaire beroepsgroepen
VanP&D adviseerde de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), om haar leden te helpen hun professioneel handelen te onderbouwen. Het advies richtte zich op het aanleren van Evidence-Based Practice (EBP) waarin fysiotherapeuten in vijf stappen hun professioneel handelen leerden onderbouwen. De daaruit voortvloeiende training: ‘Verbeter uw vrije marktpositie: fysiotherapie, innovatie en samenwerking’ bieden wij in aangepaste versie aan in ons trainingsaanbod.

Klanten

Voor onderstaande instellingen / organisaties adviseert VanP&D. Indien u of uw instelling ook advies wenst van VanP&D, neem dan gerust contact met ons op. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

iq  fysiokzdbff

“VanP&D combineert expertise in persoonlijke leerprocessen met kennis van organisatieverandering. Deze combinatie bleek een perfecte mix voor het door ons beoogde traject van kwaliteitsbevordering in de fysiotherapie. Een grote kracht van VanP&D was om, op basis van ons vooronderzoek, écht scholing-op-maat te maken. Dat wil zeggen: toegesneden op de door ons beoogde doelen en gebruik makend van methoden die onze voorkeur hadden, maar dan praktisch vormgegeven vanuit de rijke praktijkervaringen van VanP&D. Van grote waarde bleek bovendien de flexibiliteit van VanP&D om het scholingstraject op basis van de ontwikkelingen gaandeweg bij te stellen en soepel in te spelen op onverwachte situaties. Samengevat heeft VanP&D aan het ontwerp en de uitvoering van ons programma een cruciale bijdrage geleverd– Dr. Janneke Harting & drs. Geert Rutten, onderzoeksmedewerkers, IQ Healtcare, UMC St. Radboud, Nijmegen

 

“VanP&D heeft voor het KNGF een goed onderbouwd IOF-jaarprogramma samengesteld, dat prima bijdraagt aan het verhogen van het professioneel niveau van fysiotherapeuten” – Martin Schrama, beleidsmedewerker, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

 

“VanP&D heeft FysioFaster deskundig geadviseerd bij het helder krijgen van haar collectieve ambitie en strategie hoe deze ambitie te realiseren. We verwachten dat dit de vertaalslag van kwaliteitsbeleid naar praktisch handelen zal optimaliseren” – Mario Rammeloo, maatschapslid FysioFaster, Hoogerheide

 


Referenties

VanP&D geeft gezondheidszorginstellingen advies bij inhoudelijke vraagstukken, (strategische) visieontwikkeling, onderwijskundige uitdagingen, scholingsprogramma’s voor zorgprofessionals en accreditaties.

VanP&D adviseert onder andere de volgende gezondheidszorginstellingen / organisaties:

Eerstelijns fysiotherapiepraktijken
Het veranderen van kwaliteitsbeleid in een gezondheidszorginstelling is een opdracht voor zowel de leidinggevenden, de kwaliteitsfunctionaris als alle zorgprofessionals / medewerkers van die instelling. VanP&D adviseert instellingen die een verbetering door willen voeren in hun kwaliteitsbeleid of een zorginhoudelijke verandering willen implementeren.
Voor het promotietraject van Geert Rutten, Scientific Institute for Quality of Healthcare van het UMC St. Radboud in Nijmegen, adviseerde VanP&D hoe op deze wijze een verandertraject op het gebied van kwaliteitsbevordering voor het onderzoeken en behandelen van patiënten met lagerugpijn in een aantal fysiotherapiepraktijken gerealiseerd kon worden. Voor dit promotietraject ontwikkelde VanP&D een trainingsprogramma dat tot een succesvol resultaat leidde. Als afgeleide van dit traject biedt VanP&D een trainingsprogramma aan dat is getiteld: Kwaliteitsbevordering in uw organisatie: ‘Dat verandert de zaak’. Voor meer informatie zie ons trainingsaanbod.

Beroepsorganisaties
Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft VanP&D gevraagd om zitting te nemen in haar Commissie van Advies. Dit vijfkoppig orgaan adviseert het dagelijks bestuur van het KNGF over onder andere de invulling van de diverse beroepscompetentieprofielen.

Ketenzorg-netwerken
VanP&D adviseerde CVA Ketenzorg Regio Den Bosch om haar professionals op een meer adequate wijze te gaan scholen conform de laatste inzichten op revalidatiegebied, maar tevens gekoppeld aan competenties en leerdoelen en adequate toetsing.

Monodisciplinaire beroepsgroepen
VanP&D adviseerde de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), om haar leden te helpen hun professioneel handelen te onderbouwen. Het advies richtte zich op het aanleren van Evidence-Based Practice (EBP) waarin fysiotherapeuten in vijf stappen hun professioneel handelen leerden onderbouwen. De daaruit voortvloeiende training: ‘Verbeter uw vrije marktpositie: fysiotherapie, innovatie en samenwerking’ bieden wij in aangepaste versie aan in ons trainingsaanbod.

Klanten

Voor onderstaande instellingen / organisaties adviseert VanP&D. Indien u of uw instelling ook advies wenst van VanP&D, neem dan gerust contact met ons op. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

iq  fysiokzdbff

“VanP&D combineert expertise in persoonlijke leerprocessen met kennis van organisatieverandering. Deze combinatie bleek een perfecte mix voor het door ons beoogde traject van kwaliteitsbevordering in de fysiotherapie. Een grote kracht van VanP&D was om, op basis van ons vooronderzoek, écht scholing-op-maat te maken. Dat wil zeggen: toegesneden op de door ons beoogde doelen en gebruik makend van methoden die onze voorkeur hadden, maar dan praktisch vormgegeven vanuit de rijke praktijkervaringen van VanP&D. Van grote waarde bleek bovendien de flexibiliteit van VanP&D om het scholingstraject op basis van de ontwikkelingen gaandeweg bij te stellen en soepel in te spelen op onverwachte situaties. Samengevat heeft VanP&D aan het ontwerp en de uitvoering van ons programma een cruciale bijdrage geleverd– Dr. Janneke Harting & drs. Geert Rutten, onderzoeksmedewerkers, IQ Healtcare, UMC St. Radboud, Nijmegen

 

“VanP&D heeft voor het KNGF een goed onderbouwd IOF-jaarprogramma samengesteld, dat prima bijdraagt aan het verhogen van het professioneel niveau van fysiotherapeuten” – Martin Schrama, beleidsmedewerker, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

 

“VanP&D heeft FysioFaster deskundig geadviseerd bij het helder krijgen van haar collectieve ambitie en strategie hoe deze ambitie te realiseren. We verwachten dat dit de vertaalslag van kwaliteitsbeleid naar praktisch handelen zal optimaliseren” – Mario Rammeloo, maatschapslid FysioFaster, Hoogerheide