Bedrijven

VanP&D stelt haar expertise graag ten dienste aan bedrijven / firma’s die producten ontwikkelen in de revalidatiesector. Vakinhoudelijk en onderwijskundig advies helpen de bedrijven om een goede aansluiting te vinden bij gebruikers (cliënten, professionals, instellingen), hun product (wetenschappelijk) te onderbouwen en eventuele scholingsmodules te ontwikkelen.

VanP&D adviseert de volgende bedrijven met betrekking tot vakinhoudelijke ontwikkeling:

Focal Meditech
FOCAL Meditech heeft VanP&D gevraagd te adviseren hoe hun apparatuur geschikt gemaakt kan worden voor het revalideren van de aangedane arm van patiënten met een CVA.
 Geadviseerd wordt hoe dynamische armondersteuning en anti-zwaartekrachtondersteuning bewegingen met de aangedane arm mogelijk maken, waarbij het actief spelen van computergames (‘virtual reality’) in een oefenopstelling de armbewegingen uitlokt. VanP&D adviseert Focal Meditech bij de projecten ‘Armada’, ‘McArm’ en ‘Darwing’.

Mark Two Academy
VanP&D is door Mark Two Academy gevraagd om te adviseren over het programma van het symposium Fysiotherapie na CVA. Inhoud en sprekers zijn aangedragen, afstemming gezocht. VanP&D begeleidde deze dag als dagvoorzitter en interviewde op deze dag Annemarie van der Sar (Edwin van der Sar Foundation).

Winbase
Winbase vroeg VanP&D gevraagd te adviseren hoe het Incura Fysio-EPD, haar web-based elektronisch patiëntendossier, optimaal kan worden ingericht. Daarbij werd geadviseerd aan te blijven sluiten op de beroepspraktijk van fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten, rekening houdend met de ontwikkelingen die in de beroepsgroepen gaande zijn. Met het Incura Fysio-EPD worden professionals in de gezondheidszorg ondersteund in het gebruik van meetinstrumenten in hun klinisch redeneer- en besluitvormingsproces.
VanP&D ontwikkelde in opdracht van Winbase een scholingsprogramma dat er op gericht is om professionals in de gezondheidszorg beter te leren klinisch redeneren, objectiveren en registreren met het Incura Fysio-EPD.

AbaKus
Voor firma Abakus adviseerde VanP&D over de inrichting van een expertsysteem waarin meetinstrumenten, richtlijnen, video’s van tests en wetenschappelijke onderbouwing van klinimetrie werd ingebouwd in een elektronisch patiënten dossier (EPD).

TNO Kwaliteit van Leven
VanP&D heeft TNO Kwaliteit van Leven op vakinhoudelijk gebied geadviseerd bij een aantal subsidieaanvragen. Voor het project ‘Revalidatie Thuis’ werd geadviseerd fysiotherapeuten vanuit Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal met eerstelijn-collega’s te laten samenwerken in de thuisrevalidatie van patiënten met een CVA. Voor het project ‘In Balans’ werd geadviseerd welke kinderrevalidatie-instellingen benaderd konden worden voor het werven van jongeren met een progressieve spierziekte.

ElectroMedico
Firma Electro Medico heeft VanP&D gevraagd te adviseren op welke wijze zij hun (nieuwe en bestaande) revalidatieproducten adequaat in de markt kunnen zetten. Sluit de bestaande strategie (missie & visie) nog aan bij de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg? Met welk doel moet bepaalde apparatuur gebruikt worden? Is er wetenschappelijk bewijs dat de producten daadwerkelijk een meerwaarde hebben bij het revalideren van patiënten? VanP&D verzorgde daarbij onafhankelijke bijdragen aan het Electro Medico Magazine en verzorgde workshops voor klanten van de firma.

Klanten
Voor onderstaande klanten adviseert VanP&D op het gebied van vakinhoudelijke ontwikkeling. Indien u of uw bedrif / firma ook advies wenst van VanP&D, neem dan gerust contact met ons op. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

focallogo-mark-two wb incura electro abakus tno

 

 

“VanP&D adviseerde Abakus over de EPD-software om de juiste inhoud op te nemen, de te volgen klinisch redeneerpaden voor de zorgprofessionals uit te stippelen en de keuze voor de op te nemen meetinstrumenten”– Thomas Groen, directeur Abakus

 

“Roland is een zeer enthousiaste dagvoorzitter die ver boven de stof staat en daardoor goede en kritische vragen kon stellen tijdens de verschillende voordrachten. Ook gaf hij de deelnemers volop de gelegenheid om vragen te stellen. Dit zorgde voor een prettige open sfeer tijdens het congres” – Steven Korteling, projectmanager Mark Two Academy, organisator symposium ‘Fysiotherapie na CVA’


Referenties

VanP&D stelt haar expertise graag ten dienste aan bedrijven / firma’s die producten ontwikkelen in de revalidatiesector. Vakinhoudelijk en onderwijskundig advies helpen de bedrijven om een goede aansluiting te vinden bij gebruikers (cliënten, professionals, instellingen), hun product (wetenschappelijk) te onderbouwen en eventuele scholingsmodules te ontwikkelen.

VanP&D adviseert de volgende bedrijven met betrekking tot vakinhoudelijke ontwikkeling:

Focal Meditech
FOCAL Meditech heeft VanP&D gevraagd te adviseren hoe hun apparatuur geschikt gemaakt kan worden voor het revalideren van de aangedane arm van patiënten met een CVA.
 Geadviseerd wordt hoe dynamische armondersteuning en anti-zwaartekrachtondersteuning bewegingen met de aangedane arm mogelijk maken, waarbij het actief spelen van computergames (‘virtual reality’) in een oefenopstelling de armbewegingen uitlokt. VanP&D adviseert Focal Meditech bij de projecten ‘Armada’, ‘McArm’ en ‘Darwing’.

Mark Two Academy
VanP&D is door Mark Two Academy gevraagd om te adviseren over het programma van het symposium Fysiotherapie na CVA. Inhoud en sprekers zijn aangedragen, afstemming gezocht. VanP&D begeleidde deze dag als dagvoorzitter en interviewde op deze dag Annemarie van der Sar (Edwin van der Sar Foundation).

Winbase
Winbase vroeg VanP&D gevraagd te adviseren hoe het Incura Fysio-EPD, haar web-based elektronisch patiëntendossier, optimaal kan worden ingericht. Daarbij werd geadviseerd aan te blijven sluiten op de beroepspraktijk van fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten, rekening houdend met de ontwikkelingen die in de beroepsgroepen gaande zijn. Met het Incura Fysio-EPD worden professionals in de gezondheidszorg ondersteund in het gebruik van meetinstrumenten in hun klinisch redeneer- en besluitvormingsproces.
VanP&D ontwikkelde in opdracht van Winbase een scholingsprogramma dat er op gericht is om professionals in de gezondheidszorg beter te leren klinisch redeneren, objectiveren en registreren met het Incura Fysio-EPD.

AbaKus
Voor firma Abakus adviseerde VanP&D over de inrichting van een expertsysteem waarin meetinstrumenten, richtlijnen, video’s van tests en wetenschappelijke onderbouwing van klinimetrie werd ingebouwd in een elektronisch patiënten dossier (EPD).

TNO Kwaliteit van Leven
VanP&D heeft TNO Kwaliteit van Leven op vakinhoudelijk gebied geadviseerd bij een aantal subsidieaanvragen. Voor het project ‘Revalidatie Thuis’ werd geadviseerd fysiotherapeuten vanuit Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal met eerstelijn-collega’s te laten samenwerken in de thuisrevalidatie van patiënten met een CVA. Voor het project ‘In Balans’ werd geadviseerd welke kinderrevalidatie-instellingen benaderd konden worden voor het werven van jongeren met een progressieve spierziekte.

ElectroMedico
Firma Electro Medico heeft VanP&D gevraagd te adviseren op welke wijze zij hun (nieuwe en bestaande) revalidatieproducten adequaat in de markt kunnen zetten. Sluit de bestaande strategie (missie & visie) nog aan bij de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg? Met welk doel moet bepaalde apparatuur gebruikt worden? Is er wetenschappelijk bewijs dat de producten daadwerkelijk een meerwaarde hebben bij het revalideren van patiënten? VanP&D verzorgde daarbij onafhankelijke bijdragen aan het Electro Medico Magazine en verzorgde workshops voor klanten van de firma.

Klanten
Voor onderstaande klanten adviseert VanP&D op het gebied van vakinhoudelijke ontwikkeling. Indien u of uw bedrif / firma ook advies wenst van VanP&D, neem dan gerust contact met ons op. Klik hier voor referenties van klanten die wij adviseren en/of trainen.

focallogo-mark-two wb incura electro abakus tno

 

 

“VanP&D adviseerde Abakus over de EPD-software om de juiste inhoud op te nemen, de te volgen klinisch redeneerpaden voor de zorgprofessionals uit te stippelen en de keuze voor de op te nemen meetinstrumenten”– Thomas Groen, directeur Abakus

 

“Roland is een zeer enthousiaste dagvoorzitter die ver boven de stof staat en daardoor goede en kritische vragen kon stellen tijdens de verschillende voordrachten. Ook gaf hij de deelnemers volop de gelegenheid om vragen te stellen. Dit zorgde voor een prettige open sfeer tijdens het congres” – Steven Korteling, projectmanager Mark Two Academy, organisator symposium ‘Fysiotherapie na CVA’