Gezondheidszorg

Instellingen

VanP&D geeft gezondheidszorginstellingen advies bij inhoudelijke vraagstukken, (strategische) visieontwikkeling, onderwijskundige uitdagingen, scholingsprogramma’s voor zorgprofessionals en accreditaties.

Meer informatie

Bedrijven

VanP&D stelt haar expertise graag ten dienste aan bedrijven / firma’s die producten ontwikkelen in de revalidatiesector. Vakinhoudelijk en onderwijskundig advies helpen de bedrijven om een goede aansluiting te vinden bij gebruikers (cliënten, professionals, instellingen), hun product (wetenschappelijk) te onderbouwen en eventuele scholingsmodules te ontwikkelen.

Meer informatie

Hoger onderwijs

Opleidingen

VanP&D adviseert diverse opleidingen binnen het hoger onderwijs op onderwijskundig gebied (curriculumvernieuwing, opleidings- en competentieprofielen, kritische reflecties (t.b.v. audit), visierapporten en auditeert bachelor- en/of masteropleidingen t.b.v. accreditaties.

Meer informatie