Implementeren van wetenschappelijke inzichten

Bij Revalidatie Friesland op een prachtige locatie in Beetsterzwaag heb ik een dagdeel verzorgd van de cursus Meer dan Medisch. Een tiental revalidatieartsen is met elkaar in discussie gegaan over het implementeren van nieuwe inzichten & richtlijnen, en welke belemmerende en bevorderende factoren daarbij een rol spelen. Out-of-the-Box denken en creatief omgaan met hun rol als inhoudelijk leider van het revalidatieteam. Hoe maak je als revalidatiearts inhoudelijke keuzes, leuk om de artsen uit te dagen hoe je nog beter inhoudelijk leiding geeft aan een revalidatieteam (auteur Roland van Peppen).


Bij Revalidatie Friesland op een prachtige locatie in Beetsterzwaag heb ik een dagdeel verzorgd van de cursus Meer dan Medisch. Een tiental revalidatieartsen is met elkaar in discussie gegaan over het implementeren van nieuwe inzichten & richtlijnen, en welke belemmerende en bevorderende factoren daarbij een rol spelen. Out-of-the-Box denken en creatief omgaan met hun rol als inhoudelijk leider van het revalidatieteam. Hoe maak je als revalidatiearts inhoudelijke keuzes, leuk om de artsen uit te dagen hoe je nog beter inhoudelijk leiding geeft aan een revalidatieteam (auteur Roland van Peppen).