Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie

In opdracht van het SROF (StudieRichtingsOverleg Fysiotherapie) stelt VanP&D het Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie op. In dit opleidingsprofiel wordt vastgelegd aan welke basiskwalificaties studenten fysiotherapie moeten voldoen na het behalen van hun bachelor diploma. De 11 bacheloropleidingen fysiotherapie verantwoorden op deze wijze aan alle stakeholders het niveau, de kennis, kunde en attitude van hun afgestudeerden.

Het sectoraal adviescollege (sac) van de sector hoger gezondheidszorg onderwijs (hgzo) vindt het van belang dat elke hgzo-opleiding een landelijk opleidingsprofiel hanteert. Gebaseerd op de eisen die de Vereniging Hogescholen hierbij heeft opgesteld, is VanP&D dit in samenspraak met een stuurgroep van het SROF aan het opstellen.

Het landelijk opleidingsprofiel Fysiotherapie geeft straks het profiel aan waar alle bacheloropleidingen fysiotherapie in Nederland zich minimaal aan conformeren. In januari 2017 zal VanP&D het Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie aanbieden aan het SROF.


In opdracht van het SROF (StudieRichtingsOverleg Fysiotherapie) stelt VanP&D het Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie op. In dit opleidingsprofiel wordt vastgelegd aan welke basiskwalificaties studenten fysiotherapie moeten voldoen na het behalen van hun bachelor diploma. De 11 bacheloropleidingen fysiotherapie verantwoorden op deze wijze aan alle stakeholders het niveau, de kennis, kunde en attitude van hun afgestudeerden.

Het sectoraal adviescollege (sac) van de sector hoger gezondheidszorg onderwijs (hgzo) vindt het van belang dat elke hgzo-opleiding een landelijk opleidingsprofiel hanteert. Gebaseerd op de eisen die de Vereniging Hogescholen hierbij heeft opgesteld, is VanP&D dit in samenspraak met een stuurgroep van het SROF aan het opstellen.

Het landelijk opleidingsprofiel Fysiotherapie geeft straks het profiel aan waar alle bacheloropleidingen fysiotherapie in Nederland zich minimaal aan conformeren. In januari 2017 zal VanP&D het Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie aanbieden aan het SROF.