Blog: Eenduidigheid in beleid en triage geriatrische revalidatie?

Niet iedereen blijkt in aanmerking te komen voor Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ). Daar zijn beleidsmatige en inhoudelijke redenen voor aan te voeren. Enerzijds heeft het te maken met een recente wetswijziging. Door de overheveling van GRZ van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) hebben ouderen tot voor kort alleen toegang tot GRZ als ze rechtstreeks via een ziekenhuisopname bij een verpleeghuis worden aangemeld. In Nieuwsuur (mei 2014) zegt huisarts Geert Jan van Holten hierover: “Dagelijks creëren artsen in Nederland onnodige opnames om maar aan de regels te voldoen. Als ik tegen een patiënt moet zeggen: u moet eerst naar het ziekenhuis, anders wordt uw verpleeghuisopname niet vergoed en krijg ik het niet geregeld, dat is tenenkrommend.” Zie: http://nieuwsuur.nl/video/654238-vanavond-het-revalidatiedoolhof.html Inmiddels heeft dit thema de aandacht van de Tweede Kamer. De SP initieerde Kamervragen over dit onderwerp aan de minister van VWS. Minister Schippers kwam in haar reactie vanuit de optiek van Verenso maar deels tegemoet (eis ziekenhuisopname vervalt), maar stelt wel dat een ziekenhuisbezoek/consult plaats moet hebben gevonden, wil de patiënt GRZ kunnen ontvangen in een verpleeghuis (beleidsreactie 30 juni 2014). Een kleine stap voorwaarts, maar voor de patiënt wellicht een nog wat omslachtige omweg.

Maar regelgeving in de gezondheidszorg is niet de enige reden dat een patiënt geen GRZ kan/mag ontvangen. Want niet elke oudere die moet revalideren komt in aanmerking voor de inhoudelijke argumenten voor GRZ. Kijk maar eens naar de eisen die de zorgverzekeraar stelt om een vergoeding voor geriatrische revalidatie te mogen ontvangen. Ik lees in een willekeurige zorgpolis (http://www.anderzorg.nl/web/Vergoedingen/Vergoeding/GeriatrischeRevalidatie2014.htm) dat “Je recht hebt op vergoeding van geriatrische revalidatie in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leervermogen en trainbaarheid.” En dan wil ik graag weten hoe deze containerbegrippen geobjectiveerd worden door de zorgverzekeraars maar zeker ook door de zorgprofessionals. Hanteren de specialisten oudergeneeskunde, masters geriatriefysiotherapie, specialistische verpleegkundigen en alle andere leden van het interdisciplinaire team meetinstrumenten om ‘kwetsbaarheid’, ‘complexiteit’, ‘multimorbiditeit’, ‘leervermogen’ en ‘trainbaarheid’ in maat-en-getal uit te drukken? Want deze problematiek is het fundament van het bestaansrecht van Geriatrische Revalidatie. Daarmee onderscheidt GRZ zich immers van Medisch Specialistische Revalidatiezorg. Gebruikt de GRZ meetinstrumenten in haar triage waarmee een indruk verkregen kan worden van de mate waarin de problematiek zich bij de oudere etaleert? En worden dan in alle Nederlandse instellingen waar triage plaats vindt dezelfde meetinstrumenten gebruikt? Uniforme triage met uniforme meetinstrumenten? In het belang van een sterke profilering van GRZ pleit ik voor een afstemming tussen de experts in dit domein van de revalidatiezorg om het mogelijk te maken in Nederland op eenduidige wijze de kwetsbare, complexe, moeilijk lerende en moeilijk trainbare oudere op een objectieve wijze te kunnen onderscheiden.

dr. Roland van Peppen
VanP&D  – Training & Advies


Niet iedereen blijkt in aanmerking te komen voor Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ). Daar zijn beleidsmatige en inhoudelijke redenen voor aan te voeren. Enerzijds heeft het te maken met een recente wetswijziging. Door de overheveling van GRZ van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) hebben ouderen tot voor kort alleen toegang tot GRZ als ze rechtstreeks via een ziekenhuisopname bij een verpleeghuis worden aangemeld. In Nieuwsuur (mei 2014) zegt huisarts Geert Jan van Holten hierover: “Dagelijks creëren artsen in Nederland onnodige opnames om maar aan de regels te voldoen. Als ik tegen een patiënt moet zeggen: u moet eerst naar het ziekenhuis, anders wordt uw verpleeghuisopname niet vergoed en krijg ik het niet geregeld, dat is tenenkrommend.” Zie: http://nieuwsuur.nl/video/654238-vanavond-het-revalidatiedoolhof.html Inmiddels heeft dit thema de aandacht van de Tweede Kamer. De SP initieerde Kamervragen over dit onderwerp aan de minister van VWS. Minister Schippers kwam in haar reactie vanuit de optiek van Verenso maar deels tegemoet (eis ziekenhuisopname vervalt), maar stelt wel dat een ziekenhuisbezoek/consult plaats moet hebben gevonden, wil de patiënt GRZ kunnen ontvangen in een verpleeghuis (beleidsreactie 30 juni 2014). Een kleine stap voorwaarts, maar voor de patiënt wellicht een nog wat omslachtige omweg.

Maar regelgeving in de gezondheidszorg is niet de enige reden dat een patiënt geen GRZ kan/mag ontvangen. Want niet elke oudere die moet revalideren komt in aanmerking voor de inhoudelijke argumenten voor GRZ. Kijk maar eens naar de eisen die de zorgverzekeraar stelt om een vergoeding voor geriatrische revalidatie te mogen ontvangen. Ik lees in een willekeurige zorgpolis (http://www.anderzorg.nl/web/Vergoedingen/Vergoeding/GeriatrischeRevalidatie2014.htm) dat “Je recht hebt op vergoeding van geriatrische revalidatie in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leervermogen en trainbaarheid.” En dan wil ik graag weten hoe deze containerbegrippen geobjectiveerd worden door de zorgverzekeraars maar zeker ook door de zorgprofessionals. Hanteren de specialisten oudergeneeskunde, masters geriatriefysiotherapie, specialistische verpleegkundigen en alle andere leden van het interdisciplinaire team meetinstrumenten om ‘kwetsbaarheid’, ‘complexiteit’, ‘multimorbiditeit’, ‘leervermogen’ en ‘trainbaarheid’ in maat-en-getal uit te drukken? Want deze problematiek is het fundament van het bestaansrecht van Geriatrische Revalidatie. Daarmee onderscheidt GRZ zich immers van Medisch Specialistische Revalidatiezorg. Gebruikt de GRZ meetinstrumenten in haar triage waarmee een indruk verkregen kan worden van de mate waarin de problematiek zich bij de oudere etaleert? En worden dan in alle Nederlandse instellingen waar triage plaats vindt dezelfde meetinstrumenten gebruikt? Uniforme triage met uniforme meetinstrumenten? In het belang van een sterke profilering van GRZ pleit ik voor een afstemming tussen de experts in dit domein van de revalidatiezorg om het mogelijk te maken in Nederland op eenduidige wijze de kwetsbare, complexe, moeilijk lerende en moeilijk trainbare oudere op een objectieve wijze te kunnen onderscheiden.

dr. Roland van Peppen
VanP&D  – Training & Advies