TRaining Ouderen In Eerstelijn (TROIE)

Een zestal eerstelijns fysiotherapiepraktijken uit Noord Holland heeft VanP&D gevraagd hen te helpen om de principes van ‘functioneel trainen van ouderen in de eerste lijn’ handen en voeten te geven. Naast vakinhoudelijke aspecten (welke aspecten zijn van belang bij het trainen van ouderen?) werd ook nadrukkelijk stilgestaan bij netwerkontwikkeling (hoe sta je als samenwerkende eerstelijnspraktijken sterk?) resulterend in een business-case hoe TROIE rendabel in hun eerstelijnspraktijk toegepast kan worden. In vier dagdelen zijn de fysiotherapeuten op wisselende locaties in Midden-Kennemerland getraind.


Een zestal eerstelijns fysiotherapiepraktijken uit Noord Holland heeft VanP&D gevraagd hen te helpen om de principes van ‘functioneel trainen van ouderen in de eerste lijn’ handen en voeten te geven. Naast vakinhoudelijke aspecten (welke aspecten zijn van belang bij het trainen van ouderen?) werd ook nadrukkelijk stilgestaan bij netwerkontwikkeling (hoe sta je als samenwerkende eerstelijnspraktijken sterk?) resulterend in een business-case hoe TROIE rendabel in hun eerstelijnspraktijk toegepast kan worden. In vier dagdelen zijn de fysiotherapeuten op wisselende locaties in Midden-Kennemerland getraind.